Przeskocz do treści

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie ogłasza rekrutację na stanowisko wychowawcy – 6 etatów w Zespole ds. Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie pocztą lub osobiście w siedzibie PCPR, ul. Sobieskiego 279A, 84 - 200 Wejherowo z dopiskiem „Nabór na stanowisko: wychowawca w  ZESPOLE DS. placówek opiekuńczo - wychowawczych”  w terminie do 16.09.2019 r. do godz.15.00. Oferty, które wpłyną do PCPR w Wejherowie po ww. terminie nie będą rozpatrywane. Treść ogłoszenia dostępna tutaj.

Skip to content