«

»

Kwi 14

OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie, ul. Sobieskiego 279A informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są roboty budowlane na „Budowę oświetlenia zewnętrznego oraz zasilania elektrycznego napędu bram wjazdowych na terenie  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przy ul. Sobieskiego 279A”, wybrano ofertę wykonawcy:
Firma Usługowo-Produkcyjno-Handlowa, „Instal-Bud”, ul. Robotnicza 3, 84-242 Luzino, cena oferty – 55 840,00 zł. Treść ogłoszenia wyników postępowania.