Przeskocz do treści

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH PZON

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 roku, poz. 922 ze zm.) informujemy Wnioskodawców Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Wejherowie, że:

1.Administratorem danych osobowych gromadzonych na podstawie złożonego wniosku do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie, ul. Sobieskiego 279A.

2. Dane osobowe zbierane są w celu orzekania o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności, wydania legitymacji dla osoby niepełnosprawnej oraz karty parkingowej. Odbiorcami danych osobowych mogą być: Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Policja, Sąd, Ośrodki Pomocy Społecznej, Żandarmeria, Wojsko.

3. Wnioskodawca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, w terminie przed wydaniem orzeczenia.

4. Dane osobowe gromadzone są na podstawie: ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2016 roku, poz. 2046 ze zm.), rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 roku w sprawie orzekania o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności (Dz.U. z 2015, poz. 1110 ze zm.)

Skip to content