Przeskocz do treści

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym

Zarząd Powiatu Shamar Stephen Womens Jerseys Wejherowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym w Powiecie Wejherowskim w okresie od 3 września 2012 r. do 21 youth chicago bears Jersey grudnia 2012 r. w formie powierzenia, oraz udzielenia dotacji na cheap custom chicago bears Jerseys realizację tego zadania

Zadanie 1: Kontynuacja pracy terapeutycznej z małoletnimi ofiarami przemocy seksualnej z terenu Powiatu Wejherowskiego

Zadanie 2: Przeprowadzenie warsztatów pod tytułem ?Jak radzić sobie z agresją?

Zadanie 3: Kontynuacja zajęć edukacyjno - terapeutycznych dla sprawców przemocy

Zadanie 4: Ewaluacja dotychczasowych programów chicago bears Jerseys for sale dla Shamar Stephen Womens Jerseys youth chicago bears Jersey Chase Utley Womens Jerseys osób stosujących przemoc tj. przeprowadzenie zajęć cheap custom chicago bears Chase Utley Womens Jerseys Jerseys grupowych dla absolwentów Derek Newton Jerseys chicago bears Jerseys for sale terapii odwykowej

Zadanie 5: Przeprowadzenie zajęć terapeutycznych indywidualnych i grupowych dla ofiar przemocy.

Treść ogłoszenia oraz wzór oferty w drukach do pobrania Derek Newton Jerseys oraz na stronie www.bip.powiat.wejherowo.pl.