«

»

Lip 30

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym

Zarząd Powiatu Wejherowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym w Powiecie Wejherowskim w okresie od 3 września 2012 r. do 21 grudnia 2012 r. w formie powierzenia, oraz udzielenia dotacji na realizację tego zadania

Zadanie 1: Kontynuacja pracy terapeutycznej z małoletnimi ofiarami przemocy seksualnej z terenu Powiatu Wejherowskiego

Zadanie 2: Przeprowadzenie warsztatów pod tytułem „Jak radzić sobie z agresją”

Zadanie 3: Kontynuacja zajęć edukacyjno – terapeutycznych dla sprawców przemocy

Zadanie 4: Ewaluacja dotychczasowych programów dla osób stosujących przemoc tj. przeprowadzenie zajęć grupowych dla absolwentów terapii odwykowej

Zadanie 5: Przeprowadzenie zajęć terapeutycznych indywidualnych i grupowych dla ofiar przemocy.

Treść ogłoszenia oraz wzór oferty w drukach do pobrania oraz na stronie www.bip.powiat.wejherowo.pl.