«

»

Kwi 11

Otwarty konkurs ofert

Zarząd Powiatu Wejherowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację  w okresie od 01.06.2011 r. do 31.12.2013 r. zadania z zakresu pomocy społecznej  dotyczącego pozyskiwania i szkolenia  osób zgłaszających gotowość przysposobienia dziecka oraz udzielenia dotacji na dofinansowanie zadania. Termin realizacji zadania obejmuje okres od 01.06. 2011 r. do 31.12.2013 r. Termin składania ofert:  do dnia 09 maja 2011r. Treść ogłoszenia i rozporządzenie w plikach do pobrania.