Przeskocz do treści

Informujemy, że 13 lutego (wtorek) 2018 roku o godzinie 12.30 obędzie się spotkanie grupy wsparcia dla rodzin zastępczych dotyczące pracy z dziećmi cierpiącymi na FAS (Płodowy Zespól Alkoholowy) oraz traumę wczesnodziecięcą. Spotkanie poprowadzi psycholog pani Anna Piaskowska.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Od osób zainteresowanych wymagane są:

  • niekaralność,
  • pełnia władzy rodzicielskiej,
  • empatia, odpowiedzialność i cierpliwość,
  • stabilna sytuacja mieszkaniowa, finansowa i zdrowotna,
  • dbanie o rozwój zainteresowań dziecka, właściwej edukacji, a także organizowanie wypoczynku i czasu wolnego.

Szkolenie dla kandydatów planowane jest na drugie półrocze 2018 roku i odbędzie się po zebraniu odpowiedniej grupy zainteresowanych. Dodatkowych informacji w tej sprawie udzielają pracownicy zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej PCPR Wejherowo – ul. Sobieskiego 279A, tel. 58 672-40-63, adres e-mail: rz@pcprwejherowo.pl.

Do Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności w Wejherowie poszukujemy osób chętnych do objęcia stanowisk lekarzy orzeczników o następujących specjalnościach: chirurg, ortopeda, pediatra oraz specjalista chorób wewnętrznych.

Osoby zainteresowane ofertą proszone są o składanie aplikacji z dopiskiem „Oferta pracy dla lekarzy specjalistów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie” w pokoju numer 9 lub o przesłanie dokumentów pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie, ul. Sobieskiego 279A, 84-200.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 58 672 40 63, wewnętrzny 40.

Fundacja PCPS (Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej), na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, realizuje projekt "Superwizja dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie". Przedsięwzięcie stanowi dobrowolną formą rozwoju zawodowego, ukierunkowanego na lepsze radzenie sobie z trudnościami związanymi z pracą w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ze szczególnym uwzględnieniem procedury "Niebieskie Karty". Do 20 lutego 2018 roku trwa przyjmowanie zgłoszeń. Czytaj dalej... "SUPERWIZJA DLA OSÓB PRACUJĄCYCH W OBSZARZE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE"

We wtorek 16 stycznia 2018 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie odbyło się spotkanie dyrekcji Centrum z przedstawicielami Banku Światowego (ang. World Bank). Rozmowy dotyczyły opieki długoterminowej nad osobami będącymi w podeszłym wieku. Czytaj dalej... "SPOTKANIE DYREKCJI Z PRZEDSTAWICIELAMI BANKU ŚWIATOWEGO"

Wielkość czcionki
Wersja kontrastowa