Przeskocz do treści

W dniu 21.08.2019 roku komisja konkursowa powołana zarządzeniem nr 31/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie z dnia 01.08.2019 roku, rozstrzygnęła konkurs na stanowisko referenta w Zespole ds. Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Starszym.

W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko referenta w Zespole ds. Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Starszym został wybrany Pan Mateusz Rudźko.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: REFERENT w Zespole ds. Placówek opiekuńczo-wychowawczychWymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie pocztą lub osobiście w siedzibie PCPR, ul. Sobieskiego 279A, 84 - 200 Wejherowo z dopiskiem: „Nabór na stanowisko: REFERENT w ZESPOLE DS. PLCAÓWEK OPIEKJUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH” w terminie do 30.08.2019r. do godz.14.00. Oferty, które wpłyną do PCPR w Wejherowie po ww. terminie nie będą rozpatrywane. Przewidywany termin zatrudnienia 02.09.2019r. Treść ogłoszenia dostępne TUTAJ.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie poszukuje pracowników na stanowisko pedagoga, który byłby chętny do współpracy na podstawie umowy o pracę.  Swoje oferty złożyć należy do . Dokumenty należy składać w terminie do 30.08.2019 r. Dodatkowe informacje można uzyskać w dziale kadr pod numerem telefonu: (58) 672-40-63 wew. 30. Czytaj dalej... "OGŁOSZENIE O PRACY DLA PEDAGOGA"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: REFERENT w Zespole ds. Rodzinnej Pieczy ZastępczejWymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie pocztą lub osobiście w siedzibie PCPR, ul. Sobieskiego 279A, 84 - 200 Wejherowo z dopiskiem: „Nabór na stanowisko: REFERENT w ZESPOLE DS. RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ” w terminie do 30.08.2019r. do godz.14.00. Oferty, które wpłyną do PCPR w Wejherowie po ww. terminie nie będą rozpatrywane. Przewidywany termin zatrudnienia 02.09.2019r. Treść ogłoszenia dostępne tutaj.

W dniu 19.08.2019 roku komisja konkursowa powołana zarządzeniem nr 29/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie z dnia 01.08.2019 roku, rozstrzygnęła negatywnie konkurs na stanowisko referenta w Zespole ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej. W wyniku ogłoszonej rekrutacji wpłynęły dwie aplikacje, które nie spełniały kryteriów formalnych zawartych w ofercie.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że ruszył nabór do projektu  "Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy". Szczegółowe informacje znajdują się na poniższych załącznikach.

W związku z projektem należy zwracać się bezpośrednio do PFRON, dzwoniąc na infolinię pod numer (22) 50 55 600 lub pisząc na adres mailowy ork@pfron.pl. Informacje dotyczące w/w rehabilitacji znajdują się również na stronie internetowej www.rehabilitacjakompleksowa.pfron.org.pl.

Czytaj dalej... "PROGRAM REHABILITACJI KOMPLEKSOWEJ"

Skip to content