Przeskocz do treści

W wyniku ogłoszonej rekrutacji wpłynęły 3 aplikacje. W wyniku przeprowadzonej rekrutacji  na stanowisko pracy Specjalisty w Zespole Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Starszym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie została wybrana: Pani Hanna Szymikowska.

Uzasadnienie: Kandydatka spełniła kryteria formalne ogłoszenia, wykazała się wiedzą niezbędną do prawidłowego realizowania powierzonych zadań oraz legitymuje się odpowiednim doświadczeniem zawodowym.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Specjalista w Zespole Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Starszym, w wymiarze 1/1 etatu. Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji proszone są o składanie dokumentów aplikacyjnych w zaklejonej kopercie (z adresem zwrotnym) z dopiskiem: „Nabór na stanowisko urzędnicze Specjalista w  Zespole Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Starszym” – w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie w terminie do 5 stycznia 2019r. do godz. 12.00  lub przesłać pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie, ul. Sobieskiego 279A (decyduje data wpływu do urzędu).

Treść ogłoszenia dostępna tutaj.

Skip to content