Przeskocz do treści

Dyrektor PCPR w Wejherowie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana: Pani Sylwia Szweda zamieszkała: Wejherowo
Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka spełniła wymagania formalne ogłoszenia o naborze na stanowisko Specjalisty ds. kontroli zarządczej. Posiada odpowiednie wykształcenie, podczas testu oraz rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się wiedzą niezbędną do wykonywania przedstawionych zadań na w/w stanowisku.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie  ogłasza nabór na  stanowisko urzędnicze: Kierownik zespołu ds. kontroli zarządczej. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie pocztą lub osobiście w siedzibie PCPR, ul. Sobieskiego 279A, 84 - 200 Wejherowo z dopiskiem  „Nabór na stanowisko: Kierownik zespołu ds. kontroli zarządczej” w  terminie do 02.12.2019 r. do godz. 15:00. Oferty, które wpłyną do PCPR w Wejherowie po ww. terminie nie będą rozpatrywane. Treść ogłoszeń dostępna tutaj.

Fundacja Eco Textil uruchomiła internetową wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego. W ramach usługi można wypożyczać łóżka, trójkołowe rowery, balkoniki, wózki inwalidzkie czy kule ortopedyczne.

Oferta wypożyczalni skierowana jest do osób niepełnosprawnych, które nie mogą sobie pozwolić na zakup lub wypożyczenie ogólnodostępnego sprzętu rehabilitacyjnego.  Aby skorzystać z usługi należy zapisać się na liście wypożyczających dostępnej pod tym linkiem https://ecotextil.pl/zloz-wniosek-o-wypozyczenie-sprzetu-rehabilitacyjnego/. Sprzęt może zostać udostępniony na okres 2, 3 lub 6 miesięcy. Istnieje również możliwość wnioskowania o przedłużenie wypożyczenia.

Poza kosztami przesyłki kurierskiej nie ponosi się żadnych innych opłat. Środki służące do finansowania działalności wypożyczalni pochodzą z recyklingu tekstyliów ze specjalnych pojemników z logo Eco Textil lub Polskiego Czerwonego Krzyża.

W ramach obszaru A "Programu wyrównywania różnic między regionami III" utworzono nową formę pomocy, która umożliwia likwidację barier w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych. Wnioski należy składać bezpośrednio do Oddziału Pomorskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w terminie do 30 listopada 2019 roku.

Przewidziana pomoc stanowi element programu "Dostępność +" i jest udzielana na przystosowania części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych zarządzanych przez gminy, towarzystwa budownictwa społecznego, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe. Inwestycja ma zapewnić dostępność do co najmniej dwóch lokali, w których mieszkają osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu. Dofinansowanie może wynieść do 165 000,00 zł. Czytaj dalej... "NOWA FORMA POMOCY W RAMACH „PROGRAMU WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III”"

Skip to content