Przeskocz do treści

Dnia 25 czerwca 2010 roku odbyło się uroczyste otwarcie siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przy ul. Sobieskiego 279A.

Zarząd powiatu wejherowskiego w roku 2008 przekazał PCPR budynek przy ul. Sobieskiego 279A, dotychczas użytkowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1, gdzie przez wiele lat mieścił się internat dla chłopców. Remont obiektu przebiegał w 3 etapach od 2008 do 2010 roku:

  • etap I – modernizacja I piętra i prawej części piwnicy;
  • etap II – modernizacja II piętra, poddasza i lewej części piwnicy;
  • etap III – budowa drogi dojazdowej od ulicy Sobieskiego oraz parkingów, budowa oświetlenia zewnętrznego, zagospodarowanie terenu zielonego wokół budynku.

Całość prac zakończono w czerwcu 2010 r. Koszt całkowity przeprowadzonego remontu w 3 etapach wyniósł 2 606 013 zł, w tym pozyskano 120 000 zł  dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego na budowę windy dla niepełnosprawnych. Środki na realizację tego zadania zapewnił powiat wejherowski, który jest organem prowadzącym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie. Należy podkreślić, że budynek jest całkowicie dostosowany do obsługi klientów niepełnosprawnych.

W uroczystym otwarciu wzięli udział najwyżsi przedstawiciele władz samorządowych województwa, powiatu i gmin: Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, Starosta Wejherowski Józef Reszke, Przewodniczący Rady Powiatu Wejherowskiego Wiesław Szczygieł, Pełnomocnik Marszałka ds. osób niepełnosprawnych Krystyna Pajura, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Krystyna Dominiczak, Dyrektor Oddziału Pomorskiego PFRON Dariusz Majorek, Dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Maciej Łukowicz, Burmistrz Redy Krzysztof Krzemiński, Wójt Gminy Luzino Jarosław Wejer, Wójt Gminy Choczewo Jacek Michałowski, Wójt Gminy Linia Łukasz Jabłoński, Zastępca Prezydenta Wejherowa Bogdan Tokłowicz, Zastępca Burmistrza Rumi Jan Domański, Genowefa Małyszko wieloletnia dyrektor PCPR, Wicestarosta Wejherowski Grzegorz Gaszta, Przewodniczący Wydziału Rodzinnego  Sądu Rejonowego Sędzia Wojciech Bądz, Proboszcz Parafii pw. Św. Leona Wielkiego ks. Kanonik Marian Dettlaff, Radni Rady Powiatu Wejherowskiego, Urzędnicy Starostwa Powiatowego, Szefowie: Powiatowych Służb Sanitarnych, Policji oraz Straży Pożarnej, Dyrektorzy: jednostek organizacyjnych powiatu, Dyrektorzy i Kierownicy MPOS i GOPS, Przedstawiciele Wykonawców oraz Inspektorzy nadzoru, Dyrektorzy i kierownicy niepublicznych jednostek pomocy i warsztatów terapii zajęciowej, Pracownicy PCPR.

Uroczystość przebiegała pod hasłem "Wdzięczność jest pamięcią serca". Podczas uroczystości gościom wręczono "Anioły Wdzięczności".

Relacja z uroczystości w TTM
http://www.telewizjattm.pl/index.php/serwis_informacyjny,2010-06-28,03

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie składa serdeczne podziękowania wszystkim mieszkańcom powiatu wejherowskiego, którzy solidarnie i bezinteresownie włączyli się w organizowaną przez PCPR zbiórkę pomocy dla powodzian z województwa świętokrzyskiego.

W zbiórce czynnie uczestniczyły osoby prywatne, Polski Czerwony Krzyż oddział Wejherowo, Hufiec ZHP im. Partyzantów Kaszubskich, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie i w Rumi oraz Gminne Ośrodki z Linii, Luzina i Łęczyc.

Dzięki Państwa zaangażowaniu przekazaliśmy za pośrednictwem Caritas, wypełnione pomocą rzeczową w postaci środków żywnościowych, higienicznych, napojów i odzieży 4 transporty samochodami dostawczymi.

Są takie chwile, kiedy czyjaś pomocna dłoń jest niezbędna,
czyjaś obecność jest ratunkiem, wybawieniem, otuchą, pocieszeniem.
Jak dobrze, że jest ktoś, do kogo możesz zwrócić się o pomoc.
Jak dobrze, że Ty jesteś gotów,
by komuś przyjść z pomocą,
by po prostu przy nim być, gdy tego potrzebuje.
Jak dobrze, że jesteś.

Dziękujemy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko: główny księgowy została wybrana Żaneta Pipiórka, zamieszkała w Lini.

Uzasadnienie: Kandydatka spełniała wymagania wyszczególnione w ogłoszeniu naborze. Posiada odpowiednie kwalifikacje i staż pracy niezbędny do podjęcia pracy na stanowisku głównego księgowego.

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na wolne stanowisko pracy główny księgowy, do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowała się następująca kandydatka spełniająca wymagania formalne, określone w ogłoszeniu:

Lp. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania
1. Żaneta Pipiórka
Linia

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze: główny księgowy.

Wymagane dokumenty należy kierować na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie, ul. Sobieskiego 279A, pok. nr 9 (Sekretariat) do dnia 9 czerwca 2010 r. do godziny 15.00 z dopiskiem: "Konkurs  na wolne stanowisko  głównego księgowego". Oferty, które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane. Wyjaśnienia w sprawie naboru udzielać będzie Pani Magdalena Kilińska tel. 58 672 27 02 wew. 37. Treść ogłoszenia do pobrania tutaj.

Wielkość czcionki
Wersja kontrastowa