Przeskocz do treści

Szanowni Państwo!

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety pod kątem spełnienia Państwa oczekiwań w stosunku do pracy PCPR.

Państwa opinie służyć będą podniesieniu jakości świadczonych usług i pozwolą doskonalić jakość naszej pracy.

Z poważaniem,
Iwona Romanowska
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie

 

Dnia 11 września 2010 roku na terenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie odbył się kolejny piknik integracyjny w ramach projektu unijnego "Wsparcie aktywnej integracji w powiecie wejherowskim". W imprezie wzięli udział beneficjenci projektu wraz z najbliższym otoczeniem.

Uczestnicy pikniku chętnie brali udział w licznych konkursach i zabawach przygotowanych przez pracowników PCPR. Wszyscy goście mogli również skorzystać z poczęstunku, jaki został przygotowany specjalnie na tę okazję.

Relację z tego pikniku można zobaczyć tutaj: http://www.telewizjattm.pl/index.php/serwis_informacyjny,2010-09-15,05

Dnia 10.09.2010r. w sali konferencyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie odbyły się warsztaty szkoleniowe na temat ,,Interdyscyplinarne standardy pracy w opiece zastępczej", prowadzone przez współautorki interdyscyplinarnych standardów pracy w opiece zastępczej: mgr Mirosławę Zielony i mgr Katarzynę Sadowską z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie.

W szkoleniu brali udział pracownicy socjalni z ośrodków pomocy społecznej, kuratorzy sądowi, policjanci oraz przedstawiciele szkół. Podczas warsztatów były poruszane kwestie dotyczące problemów związanych z rodzicielstwem zastępczym oraz planowanych zmian w systemie pieczy zastępczej.

Celem szkolenia było zmniejszenie liczby odbieranych dzieci poprzez efektywne rozwiązywanie problemów wewnętrznych rodzin biologicznych jak również szybkiego powrotu dziecka do domu naturalnego.

W dniu 9 sierpnia 2010 roku w godzinach od 12.00 do 17.00 Fundacja Szansa dla Niewidomych zorganizowała na terenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie akcję "Tyflobus – widzieć więcej".

Głównym celem tej kampanii społecznej jest przybliżenie szerokiemu gronu odbiorców trudności, na które napotykają osoby niepełnosprawne w życiu, pracy i szkole oraz zaprezentowanie rozwiązań, dzięki którym osoby z dysfunkcją wzroku mogą być samodzielne.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie poszukuje kandydatów z terenu powiatu wejherowskiego chętnych do prowadzenia rodzinnego domu dziecka dla 8 dzieci (w różnym wieku, w tym rodzeństwa).

Szukamy osób, które posiadają wykształcenie wyższe pedagogiczne i są gotowe poświęcić swój czas oraz serce dzieciom.

Jest to oferta skierowana do osób dważnych i odpowiedzialnych, które nie boją się wyzwań i pragną nadać nowy sens swojemu życiu poprzez pomoc drugiemu człowiekowi.

OFERUJEMY:

– szkolenie dla kandydatów do prowadzenia placówek rodzinnych,

– wynagrodzenie za pracę,

– zamieszkanie w wynajętym przez PCPR domu jednorodzinnym,

– pomoc finansową na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami dziecka umieszczonego w domu rodzinnym,

– pomoc i wsparcie merytoryczne pracowników PCPR,

– pomoc specjalistyczną: pedagogiczną, psychologiczną i prawną,

– dodatkowe bezpłatne szkolenia.

KONTAKT:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 84-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 279A. Tel. (58) 672 40 63,  adres mailowy: oz@pcprwejherowo.pl.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie rozpoczyna nabór do projektu "Wsparcie aktywnej integracji w powiecie wejherowskim" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Projekt rusza w styczniu 2011 roku, w związku z czym prosimy niepełnosprawne osoby zainteresowane o wypełnienie ankiety rekrutacyjnej, którą można pobrać na naszej stronie oraz dostarczenie jej do siedziby PCPR Wejherowo, pok. nr 23, II piętro lub wysłanie drogą e-mail: bpu@pcprwejherowo.pl.

Osoby chcące wziąć udział w projekcie muszą spełniać następujące warunki:

– posiadać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności umiarkowane bądź znaczne;

– wiek od 20 do 50 lat;

– osoby pozostające bez zatrudnienia;

– nie dotyczy osób, które brały udział w projekcie w roku 2009 i 2010.

Ankieta rekrutacyjna dot. projektu na 2011 rok.

Skip to content