Przeskocz do treści

Z powodu niespełnienia wymogów formalnych zarząd powiatu wejherowskiego dnia 26 maja 2011 r. uchwałą Nr IV/63/2011 odrzucił ofertę, złożoną w wyniku otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej przez STOWARZYSZENIE "AZYMUT" z siedzibą w Straszynie, ul. Spokojna 8.

Konkurs dotyczył zapewnienia całodobowej opieki i wychowania w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego dla 8 dzieci z terenu powiatu wejherowskiego, pozbawionych opieki rodziców biologicznych, a także udzielenia dotacji na dofinansowanie tego zadania w okresie od 1 czerwca 2011 r. do 31 grudnia 2014 r.

W dniach 21-22 maja 2011 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie odbyły się 16-godzinne warsztaty nt. "Zaburzenia więzi u dzieci z FASD". W zajęciach udział wzięło 20 rodzin zastępczych z terenu powiatu. Warsztaty poprowadziła Katarzyna Kałamajska-Liszcz z toruńskiej firmy AKSJOMAT, która wraz z mężem również tworzy rodzinę adopcyjną i zastępczą dla czworga dzieci z zespołem FAS, czyli alkoholowym zespołem płodowym.

Podczas warsztatów uczestnicy uczyli się, jak pracować w zakresie rehabilitacji z dziećmi z uszkodzeniami mózgu oraz płodowym zespołem alkoholowym, a także  pozyskiwali praktyczne informacje dotyczące pomocy dzieciom z zaburzeniem więzi. Uczestnicy warsztatów mieli możliwość poznania faktycznych zachowań dzieci z FAS oraz ich możliwości poprzez różne ćwiczenia praktyczne i scenki.

Warsztaty niewątpliwie okazały się potrzebne i wzbogaciły wiedzę rodzin zastępczych z zakresu zaburzenia więzi u dzieci oraz płodowego zespołu alkoholowego.

W dniach 7-8 maja 2011 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie odbyło się 16-godzinne szkolenie dla 30 rodzin zastępczych z terenu powiatu wejherowskiego. Szkolenie poprowadził dr Krzysztof Liszcz z toruńskiej firmy AKSJOMAT.

Podczas szkolenia rodziny zapoznały się m.in. z zagadnieniami dotyczącymi skutków spożywania alkoholu przez rodziców w czasie ciąży, zaburzeniami neurobehawioralnymi u dzieci z FASD, objawami płodowego zespołu alkoholowego i sposobami ich zapobiegania, a także z doborem programu umożliwiającym usprawniania dziecka z FASD.

Podczas spotkania rodzice mieli możliwość omówienia problemów związanych z  własnymi dziećmi borykającymi się z problematyką poruszoną na szkoleniu, a także pozyskali wskazówki do pracy wychowawczej z dziećmi z FASD.

Kolejne spotkanie z rodzinami zastępczymi dotyczące problemów dzieci z FASD odbędzie się w dniach 21-22 maja 2011 roku i będzie prowadzone w formie warsztatów.

Osoby biorące udział w projekcie "Wsparcie aktywnej integracji w powiecie wejherowskim" oraz ich otoczenie zapraszamy na zajęcia z nordic walking.

Wtorek: 12.30-13.30

Czwartek: 13.30-14.30

Zapisy w biurze projektu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, pok. nr 23 lub telefonicznie 58 672 40 63, wew. 23.

Istnieje możliwość wypożyczenia kijków.

Zajęcia odbywać będą się w Parku Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie.

Święta Wielkiej Nocy to czas otuchy i nadziei, czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa i człowieka. Niech wielkanocne życzenia, pełne nadziei i miłości, przyniosą spokój i radość, a ciepłe uśmiechy, pogodne myśli i nadzwyczajne szczęście zagoszczą w sercach.

Życzy dyrekcja i pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie.

Zarząd powiatu wejherowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 1.06.2011 r. do 31.12.2013 r. zadania z zakresu pomocy społecznej  dotyczącego pozyskiwania i szkolenia osób zgłaszających gotowość przysposobienia dziecka oraz udzielenia dotacji na dofinansowanie zadania.

Termin realizacji zadania obejmuje okres od 1.06. 2011 r. do 31.12.2013 r. Termin składania ofert: do 9 maja 2011 r. Treść ogłoszenia i rozporządzenie w plikach do pobrania.

Skip to content