Przeskocz do treści

Ministerstwo pracy i polityki społecznej podzieliło środki finansowe na program osłonowy pn. "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy Rodzinie". Poniżej znajduje się lista dofinansowanych jednostek. Czytaj dalej... "Rozstrzygnięcie Konkursu na Program Osłonowy Pn. „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie informuje, iż od 1 sierpnia do 22 sierpnia br. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Gdańsku przyjmuje wnioski w ramach programu "Pegaz 2010" w obszarach:

– Obszar A – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do samochodu,

– Obszar C – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym wraz z dodatkowym wyposażeniem umożliwiającym jego właściwą eksploatację, wynikającą z rodzaju i zakresu niepełnosprawności adresata programu,

– Obszar E – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B.

Jednocześnie Fundusz zastrzega, że warunkiem podejmowania decyzji finansowych w ramach programu jest uzyskanie zgody ministra finansów oraz opinii sejmowej komisji ds. budżetu na przesunięcia środków w planie finansowym PFRON na 2011 rok.

Szczegółowe informacje dotyczące programu, jak również formularze wraz z załącznikami niezbędnymi do wypełnienia w celu aplikowania do programu, dostępne są na stronie Funduszu oraz w Oddziałach PFRON.

W dniu 28 maja 2011 roku na terenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego odbył się IV piknik integracyjny. Głównym organizatorem było Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego "Nasze Gniazdo", a współorganizatorem Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie.

W pikniku uczestniczyły rodziny zastępcze z dziećmi, przedstawiciele senatu i sejmu RP, władz powiatowych, instytucji i fundacji wspierających naszą działalność, a także była, długoletnia dyrektor PCPR .

Podczas pikniku utworzono aleję pn. "Drzewka wdzięczności za wspieranie rodzin i dzieci". Za szczególną działalność na rzecz rodzin oraz zaangażowania w pracach nad ważną dla rodzin i całego sytemu pomocy społecznej ustawą drzewka wdzięczności wkopali:

 1. Wicemarszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Ewa Kierzkowska
 2. Senator Rzeczypospolitej Polskiej Kazimierz Keina
 3. Senator Rzeczypospolitej Polskiej Edmund Wittbrodt
 4. Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Iwona Guzowska
 5. Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Zbigniew Kozak
 6. Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jerzy Budnik
 7. Przedstawiciel Starosty Wejherowskiego Józefa Reszke
 8. Wicestarosta Wejherowski Gabriela Lisius
 9. Dyrektor PCPR w latach 1999-2009 Genowefa Małyszko
 10. Prezes Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Jolanta Foltman
 11. Prezes i wiceprezes Stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastępczego "Nasze Gniazdo" Roman Górecki oraz Mirosław Chrapkowski
 12. Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej Rady Powiatu Wejherowskiego
 13. Przedstawiciel TTM CHOPIN
 14. Przedstawiciele Fundacji "Pan Władek"
 15. Przedstawiciel Fundacji "Ernst&Young"
 16. Przedstawiciel Banku Żywności w Słupsku

Uczestnikom pikniku zapewniono wiele atrakcji: występy taneczne i muzyczne, liczne konkursy i zabawy oraz przejazdy na motocyklach.

Udział w pikniku przedstawicieli różnych środowisk i opcji politycznych był dowodem na to, że sprawy rodziny są ponad podziałami i integrują społeczeństwo.

Zarząd powiatu wejherowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 1 lipca 2011 r. do 31 grudnia 2014 r. zadania z zakresu pomocy społecznej dotyczącego zapewnienia całodobowej opieki i wychowania w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego dla dzieci pozbawionych opieki rodziców biologicznych z terenu powiatu wejherowskiego oraz udzielenia dotacji na dofinansowanie tego zadania.

Oferty na realizację wyżej wymienione zadanie należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 27 czerwca 2011 r. do godziny 15:00 (z adnotacją "konkurs 1 lipiec 2011- 31 grudzień 2014"), w kancelarii Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przy ul. Sobieskiego 279A. Treść ogłoszenia umieszczona jest na stronie http://www.bip.powiat.wejherowo.pl

Skip to content