Przeskocz do treści

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na wolne stanowisko pracy: księgowy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie, do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowała się następująca kandydatka spełniająca wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

Lp.Imię i nazwiskoMiejsce zamieszkania

1.

Anna Czerwionka
Tępcz

"Żeby było ciepło, a nie zimno.

Żeby ktoś nie zgasił światła,

Żeby dotknąć niedotkniętych chwil,

Żeby widzieć przyszłość, przeszłość?

W Boże Narodzenie, życzę Ci."

Marek Zięba

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz nowego roku życzymy naszym Klientom wielu Bożych błogosławieństw na ten wspaniały czas Narodzenia Pańskiego.

Aby przy świątecznym stole nie zabrakło wspomnianego już światła i ciepła rodzinnej atmosfery, a nowy rok niósł ze sobą szczęście i pomyślność.

Życzą pracownicy oraz dyrekcja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie informuje, że wprowadzono modyfikację treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zgodnie z art. 38 ust. 4 prawa zamówień publicznych, dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę na terenie PCPR w Wejherowie placu postojowego, chodników oraz zjazdu od ulicy Sobieskiego  279 A.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko radcy prawnego została wybrana Ewa Rogowska, zamieszkała w Gdyni.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat wykazał się bardzo dobrą znajomością przepisów prawa z zakresu pomocy społecznej i rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. Posiada duże doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku oraz staż pracy w pomocy społecznej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie informuje, iż dnia 19 grudnia 2009 r. o godz. 11:00 odbędzie się konferencja podsumowująca realizację projektu "Wsparcie aktywnej integracji w powiecie wejherowskim".

Wspomniany projekt realizowany jest przy współudziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VII:

Promocja integracji społecznej; Działanie 7.1: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji;

Podziałanie 7.1.2: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Informacje szczegółowe można uzyskać w Biurze Projektu:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Sobieskiego 279A, Wejherowo
Tel: 58 672 40 63, wew. 23.

Skip to content