Przeskocz do treści

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie informuje, iż dnia 19 grudnia 2009 r. o godz. 11:00 odbędzie się konferencja podsumowująca realizację projektu "Wsparcie aktywnej integracji w powiecie wejherowskim".

Wspomniany projekt realizowany jest przy współudziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VII:

Promocja integracji społecznej; Działanie 7.1: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji;

Podziałanie 7.1.2: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Informacje szczegółowe można uzyskać w Biurze Projektu:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Sobieskiego 279A, Wejherowo
Tel: 58 672 40 63, wew. 23.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Budowę na terenie PCPR w Wejherowie przy ul. Sobieskiego 279A placu postojowego, chodników oraz zjazdu od ulicy Sobieskiego". Dokumenty do pobrania:

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na wolne stanowisko pracy radcy prawnego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowała się następująca kandydatka spełniająca wymagania formalne, określone w ogłoszeniu:

Lp.Imię i nazwiskoMiejsce zamieszkania

1.

 

EWA ROGOWSKA

 

GDYNIA

 

 

W dniu 20 listopada 2009 roku dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie wprowadziła zarządzenie Nr 18/2009 i Zarządzenie Nr 19/2009 określające zasady i procedury udzielania dofinansowania ze środków PFRON na rzecz osób niepełnosprawnych. W celu zapoznania się z tymi zarządzeniami przez osoby zainteresowane ich treść umieszczono w dziale "Pliki do pobrania".

Fundacja "Uśmiech Dziecka" w Wejherowie realizuje projekt pt. "Podarujmy dzieciom uśmiech" polegający na świadczeniu bezpłatnej, wszechstronnej pomocy rehabilitacyjnej dla dzieci i młodzieży. Rekrutacja do udziału w projekcie odbędzie się w dniach 13-14 października 2009 roku w Ośrodku Wczesnej Interwencji w Wejherowie, ul. Chopina 15.

Skip to content