Przeskocz do treści

INSTYTUCJONALNA PIECZA ZASTĘPCZA W POWIECIE WEJHEROWSKIM

Zgodnie z art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016r. poz. 575) instytucjonalna piecza zastępcza jest sprawowana w formie:

1)     placówki opiekuńczo - wychowawczej;
2)     regionalnej placówki opiekuńczo - terapeutycznej;
3)     interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.

Zgodnie z art. 101 ust. 1 w/w ustawy placówka opiekuńczo - wychowawcza jest prowadzona jako placówka opiekuńczo - wychowawcza typu:

1)     socjalizacyjnego
2)     interwencyjnego
3)     specjalistyczno - terapeutycznego
4)     rodzinnego

Na terenie powiatu wejherowskiego funkcjonuje 7 placówek opiekuńczo - wychowawczych, w tym 5 placówek typu socjalizacyjnego i 2 typu rodzinnego.

Skip to content