Przeskocz do treści

FORMY WSPARCIA DLA DZIECI I RODZIN

Oferujemy wsparcie dla dzieci i młodzieży z rodzinnej pieczy zastępczej w formie:

- ogólnej diagnozy dziecka

- diagnoza FAS

- diagnozy psychologicznej

-  konsultacji  psychologicznej

- konsultacji pedagogicznej

- zajęć socjoterapeutycznych

- grup wsparcia

- doradztwa zawodowego

- szkoleń  i warsztatów

Oferujemy wsparcie dla rodziców zastępczych i osób prowadzących RDD w formie:

- badań psychologicznych

- konsultacji psychologicznych

- konsultacji psychiatrycznych

- konsultacji pedagogicznych

- poradnictwa  kompetencji

- grup wsparcia

- doradztwa zawodowego dla usamodzielniających się wychowanków

- "szkoły dla rodziców zastępczych"

- szkoleń i warsztatów

Szczególnych informacji o formach i  terminach wsparcia udziela Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej - I piętro pokój nr 16 lub pod nr telefonu 58 672-40-63 wew.16

Skip to content