DRUKI DO POBRANIA

ikona Adobe - PDF

Pliki  zostały zapisane w ogólnodostępnym formacie PDF, jeżeli nie możesz otworzyć ściągniętego pliku pobierz darmowe oprogramowanie do przeglądania plików PDF z tego adresu    http://get.adobe.com/reader/
 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Zespół Pomocy Osobom Niepełnosprawnym

Wnioski o udzielenie dofinansowania ze środków PFRON w ramach programu „Aktywny samorząd”

Moduł I:

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

 Wnioski o udzielenie dofinansowania ze środków PFRON:
  • Wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej
  • wniosek sprzęt rehabilitacyjny

Zespół ds. Pieczy Zastępczej

 

3 pings

  1. […] Opłata za wydanie karty parkingowej wynosi 21,00 zł i należy ją wpłacić na konto w Banku Pekao S.A. nr 73 1240 1239 1111 0010 5118 5836 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Sobieskiego 279A, 84-200 Wejherowo tytułem: „opłaty za kartę parkingową dla …………………….. (podać imię nazwisko osoby uprawnionej).” Druk w wniosku w sprawie wydania karty parkingowej w Plikach do pobrania. […]

Komentarze zostały wyłączone.