Przeskocz do treści

PODSUMOWANIE PROJEKTU „WSPARCIE AKTYWNEJ INTEGRACJI W POWIECIE WEJHEROWSKIM” 2011 r.

15 official buffalo Joe Montana Youth Jerseys bills Jerseys grudnia 2011 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie uroczyście zakończyło projekt ?Wsparcie aktywnej integracji w powiecie wejherowskim? współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W konferencji  uczestniczyli niepełnosprawni Beneficjenci objęci Programem Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych, wychowankowie biorący udział w Joe Montana Youth Jerseys Indywidualnym Programie Usamodzielnienia, rodziny zastępcze official buffalo Manny Ramirez Jerseys bills Jerseys jak i również rodziny z ograniczonymi prawami rodzicielskimi. Wszyscy Beneficjenci otrzymali certyfikat potwierdzający udział w projekcie oraz materiały promocyjne.

Konferencję uświetnił występ wychowanek z Ogniska Wychowawczego im. Kazimierza Lisieckiego ?Dziadka? filia Wejherowo.

Celem głównym projektu była aktywizacja zawodowa, społeczna i zdrowotna pink buffalo bills Jerseys osób biorących udział w projekcie. Zwiększenie szans na rynku discount buffalo bills Jerseys pracy oraz wsparcie rodzin, którym ograniczono prawa rodzicielski poprzez umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych. Celem projektu było również wzmocnienie rodziny i przygotowanie jej do podejmowania decyzji oraz działań w sytuacjach problemowych. Spowodowanie wzrostu poczucia wartości i bezpieczeństwa rodziny oraz Cassius Marsh Jerseys pomoc w wykształceniu wychowanków.

Wsparciem Manny Ramirez Jerseys zostało objętych 4 wychowanków, 45 osób niepełnosprawnych oraz 9 rodzin wraz z otoczeniem.

W ramach programu prowadzone były zajęcia merytoryczne, mające na celu podniesienie kompetencji objętych nimi beneficjentów (informatyka, kurs zarządzania własną firmą, kurs języka angielskiego), a także zajęcia mające na celu poprawę samooceny i wzrost poczucia własnej wartości u beneficjentów (zajęcia psychologiczne, konsultacje z doradcą ds. zatrudnienia oraz doradcą ds. osób niepełnosprawnych). Dużym powodzeniem w tym roku cieszyły się zajęcia z wyrobu biżuterii i malarstwa.

Ważnym elementem projektu były też działania o charakterze środowiskowym, mające na celu poprawę aktywności społecznej i fizycznej dążące do integracji środowiskowej . W Cassius Marsh Jerseys tym celu został zorganizowany piknik integracyjny przeznaczony zarówno dla beneficjentów pełnosprawnych, jak i niepełnosprawnych. Istotnym elementem realizacji tego celu była wspólna aktywność osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych.

Narzędziem integracyjnym był również 2-dniowy wyjazd do Wioski Garncarskiej w Kamionce. Uczestnicy pink buffalo bills Jerseys wyjazdu mieli możliwość wzięcia udziału w warsztatach garncarskich, zdobnictwa papieru czerpanego oraz zdobnictwa wyrobów z gliny. Celem głównym wizyty w wiosce było pokazanie Beneficjentom różnych możliwości założenia własnej działalności przy wykorzystaniu tradycji regionalnych i możliwości pozyskania na nią funduszy z Unii Europejskiej.

Zajęcia psychoruchowe na kręgielni, basenie, nordic-walking miały na celu wyrobienie w uczestnikach projektu umiejętność discount buffalo bills Jerseys organizowania aktywnego spędzania wolnego czas oraz korzystania z ogólnodostępnych obiektów sportowo-rekreacyjnych jak również integrację ze środowiskiem mieszkańców.

[nggallery id=28]