Przeskocz do treści

POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM I STARSZYM

KONTAKT: pon@pcprwejherowo.pl

PRACOWNICY ZESPOŁU 

 • Beata Ostrowska – Kierownik Zespołu ,pokój nr 6, tel. 58 672-40-63 wew. 26
 • Zbigniew Chuchała - Starszy specjalista, pokój nr 6, tel. 58 672-40-63 wew. 26
 • Ewa Tederko - Starszy referent, pokój nr 6, tel. 58 672-40-63 wew. 26
 • Mateusz Rudźko - Referent, pokój nr 6, tel. 58 672-40-63 wew. 26
 • Lucyna Błaszkowska -Pracownik socjalny, pokój nr 1  tel. 58 672-40-63 wew. 15
 • Ewa Rojewska - Inspektor, pokój nr 1  tel. 58 672-40-63 wew. 15
 • Aleksandra Kunikowska - Pomoc administracyjna, pokój nr 1  tel. 58 672-40-63 wew. 15
Do zadań Zespołu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Starszym należy:
 1. W zakresie opracowania, realizacji i ewaluacji programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych:
 • opracowywanie i przedstawianie planów zadań i informacji z prowadzonej działalności oraz ich udostępnienie na potrzeby Pełnomocnika Rządu, samorządu województwa i innych organów oraz jednostek,
 • współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi, fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • prowadzenie poradnictwa o uprawnieniach osób niepełnosprawnych i możliwości udzielenia wsparcia w oparciu o specjalistów zatrudnionych w Centrum,
 • obsługa  administracyjna Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych,
 • realizacja Powiatowego Programu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, pomoc w organizowaniu grup samopomocowych dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych.

2. W zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych:

 • dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
 • dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych,
 • finansowanie i nadzór warsztatów terapii zajęciowej,
 • dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych
  i w komunikowaniu się dla osób niepełnosprawnych, umożliwiających funkcjonowanie w społeczeństwie,
 • dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków  pomocniczych,
 • obsługa programów celowych PFRON.

3. W  zakresie opracowania i przedstawiania planów zadań oraz informacji o prowadzonej  działalności:

 • sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych o realizowanych zadaniach,
 • prowadzenie zadań zleconych przez PFRON na mocy uchwał i porozumień  zawartych z zarządem powiatu wejherowskiego,
 • stała koordynacja i wykonywanie zadań na rzecz osób niepełnosprawnych ujętych w Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych oraz Powiatowym Programie Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych,
 • kontrola sposobu realizacji umów w zakresie prowadzenia rehabilitacji społecznej,
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej.

Ważne numery telefonów dla osób niepełnosprawnych:

Infolinia PFRON – 801 233 554 (numer jest bezpłatny)
Oddział PFRON w Gdańsku – (58) 350 05 00

Skip to content