Przeskocz do treści

AKTYWNY SAMORZĄD

Wszelkie zapytania dotyczące programu "Aktywny samorząd" można przesyłać za pośrednictwem systemu SOW lub na adresy mailowe: ewa.tederko@pcprwejherowo.pl, mateusz.rudzko@pcprwejherowo.pl. Informacje ws. programu udzielane będą także pod numerem telefonu 607 101 093.


Program "Aktywny samorząd" jest realizowany ze środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 1. Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.
 2. Cele szczegółowe programu:
  1. przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego,
  2. przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych,
  3. umożliwianie beneficjentom programu aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie elementów wspierających ich zatrudnienie,
  4. poprawa szans beneficjentów programu na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku pracy poprzez podwyższanie kwalifikacji,
  5. wzrost kompetencji osób zaangażowanych w proces rehabilitacji osób niepełnosprawnych, pracowników lub pracujących na rzecz jednostek samorządu terytorialnego lub organizacji pozarządowych.

Wnioski o dofinansowanie należy składać w formie elektronicznej w systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl).

Jednocześnie informujemy, że w celu złożenia wniosku w formie elektronicznej niezbędne jest posiadanie Profilu Zaufanego lub podpisu elektronicznego.

TERMINY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE:

MODUŁ I od dnia 1 marca do dnia 31 sierpnia 2020 r.
MODUŁ II
- od dnia 1 marca do dnia 31 marca 2020 r.
(dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020);
- od dnia 2 września do dnia 10 października 2020 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2020/2021).


Załączniki wymagane do poszczególnych wniosków: Listy załączników Moduł I

Poniżej wzory załączników koniecznych do złożenia wniosku:
Moduł I

Obszar A, Zadanie 1 i 4 Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu
informacja RODO, oświadczenia A1, A4
zaświadczenie lekarskie zadanie A1 ruch
zaświadczenie lekarskie zadanie A4 słuch
Obszar A, Zadanie 2 i 3 Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy
informacja RODO, oświadczenia A2, A3
zaświadczenie do wniosku A2 ruch
zaświadczenie do wniosku A3 słuch


Obszar B, Zadanie 1, 3 i 4 Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania
informacja RODO, oświadczenia B1, B3, B4
zaświadczenie do wniosku B1 ruch
zaświadczenie do wniosku B1, B3 wzrok
zaświadczenie do wniosku B4 słuch
Obszar B, Zadanie 2 Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania
informacja RODO, oświadczenia B2
zaświadczenie do wniosku B2 ruch
zaświadczenie do wniosku B2 słuch
zaświadczenie do wniosku B2 wzrok
Obszar B, Zadanie 5 Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu
informacja RODO, oświadczenia B5
zaświadczenie do wniosku B5 ruch
zaświadczenie do wniosku B5 słuch
zaświadczenie do wniosku B5 wzrok


Obszar C, Zadanie 1 Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
informacja RODO, oświadczenia C1
zaświadczenie lekarskie do wniosku C1
Obszar C, Zadanie 2 Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
Wniosek AS C2
informacja RODO, oświadczenia C2
Obszar C, Zadanie 3 Pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne
informacja RODO, oświadczenia C3
zaświadczenie lekarskie do wniosku C 3
Oferta specyfikacji i kosztorysu protezy C3
Obszar C, Zadanie 4 Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne
informacja RODO, oświadczenia C4
zaświadczenie lekarskie do wniosku C 4
Oferta specyfikacji i kosztorysu naprawy protezy C4
Obszar C, Zadanie 5 Pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego
informacja RODO, oświadczenia C5
zaświadczenie lekarskie do wniosku C 5


Obszar D Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej
informacja RODO, oświadczenia D

Moduł II Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym
zaświadczenie z uczelni
informacja RODO, oświadczenia MII
zaświadczenie od pracodawcy

Z aktualną wersją programu oraz „Kierunkami działań oraz warunkami brzegowymi…” można zapoznać się pod tym adresem: https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2020-roku/

INFORMACJE DLA  WNIOSKODAWCÓW W MODULE I
W 2020 roku realizowane będą następujące formy wsparcia w Module I:

 

Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada dnia 31 sierpnia 2020 r.


INFORMACJE DLA STUDENTÓW


Skip to content