Przeskocz do treści

DRUKI

MODUŁ II:

 • Wniosek Moduł II (DOCX)
 • Wniosek Moduł II (PDF)                                                                                                od 4 marca do 30 marca 2019 roku dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019,                                                                                          od 2 września do 10 października 2019 roku dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020

MODUŁ I

 • Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kat. B
 • Obszar B Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 • Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
 • oferta specyfikacji i kosztorysu protezy
 • specyfikacja i kosztorys protezy
 • Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy,
 • oferta specyfikacji i kosztorysu naprawy protezy
 • specyfikacja i kosztorys naprawy protezy
 • Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką Wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),
Skip to content