Przeskocz do treści

UWAGA STUDENCI

Wnioski o dofinansowanie należy składać w formie elektronicznej w systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl). 

Termin przyjmowanie wniosków
MODUŁ II
- od dnia 1 marca do dnia 31 marca 2020 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020);
- od dnia 2 września do dnia 10 października 2020 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2020/2021)

W związku z ograniczeniami w obsługiwaniu klientów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie wszelkie zapytania dotyczące programu "Aktywny samorząd" można przesyłać za pośrednictwem systemu SOW lub na adresy mailowe: ewa.tederko@pcprwejherowo.pl, mateusz.rudzko@pcprwejherowo.pl. Informacje ws. programu udzielane będą także pod numerem telefonu 607 101 093.

W odpowiedzi na ograniczenia wprowadzane na uczelniach z powodu rozprzestrzeniania się koronawirusa informujemy, że w przypadku trudności w uzyskaniu zaświadczenia z uczelni (o zaliczeniu semestru albo kontynuowaniu nauki) potrzebnego do rozliczenia udzielonego dofinansowania lub złożenia nowego wniosku o dofinansowanie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jako realizator programu ma możliwość przywrócenia terminu na złożenie wniosku lub dostarczenie dokumentów potrzebnych do rozliczenia przyznanego dofinansowania.

Ponadto, w przypadku konieczności dołączenia skanu zaświadczenia z uczelni o kontynuowaniu nauki do wniosku o dofinansowanie (w sytuacji, gdy uczelnia nie jest dostępna z uwagi na podjęte działania w związku z koronawirusem) dopuszczalne jest dołączenie skanu informacji z uczelni o aktualnym braku możliwości uzyskania wymaganego zaświadczenia (np. uzyskanej za pośrednictwem USOS lub witryny uczelni). Skan takiej informacji zastępuje w SOW wymagany załącznik do czasu, gdy będzie możliwość uzyskania wymaganego dokumentu.

Wymagane załączniki:
zaświadczenie z uczelni
informacja RODO, oświadczenia MII
zaświadczenie od pracodawcy

Skip to content