Przeskocz do treści

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH PON

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 roku, poz. 922 ze zm.) informujemy Wnioskodawców Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie ubiegających się o dofinansowanie ze środków PFRON oraz biorących udział w programie „Aktywny Samorząd”, że:

1.Administratorem danych osobowych gromadzonych na podstawie złożonego wniosku jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie, ul. Sobieskiego 279A.

2. Dane osobowe zbierane są w celu uzyskania dofinansowanie ze środków PFRON do likwidacji barier architektonicznych, technicznych, w komunikowaniu się, turnusu rehabilitacyjnego, do organizacji sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, sprzęt rehabilitacyjny, tłumacza migowego i przewodnika, w ramach programu „Aktywnego Samorządu”. Odbiorcami danych osobowych mogą być: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Społecznej, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Sąd, Ośrodki Pomocy Społecznej, Samorząd Powiatowy w Wejherowie.

3. Wnioskodawca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, w terminie przed dokonaniem oceny formalnej i merytorycznej wniosku.

4. Dane osobowe gromadzone są na podstawie: ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2016 roku, poz. 2046 ze zm.), rozporządzenie MPiPS z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie rodzaju zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON (Dz.U. 2015 rok, poz. 926), rozporządzenie MPiPS z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz.U. Nr 230, poz. 1694), rozporządzenie MPiPS z dnia 19 października 2005r w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. z 2005r, Nr 217, poz. 1837), ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 930), rozporządzenie MPiPS z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. z 2010 roku, Nr 238, poz. 1586).

Wielkość czcionki
Wersja kontrastowa