Przeskocz do treści

Poszukiwani są Kandydaci na rodziny zastępcze

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie poszukuje kandydatów na rodziców zastępczych dla dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie możliwości opieki ze strony rodziców biologicznych. Zadaniem rodziny zastępczej jest stworzenie dzieciom warunków właściwych do prawidłowego rozwoju zarówno fizycznego, psychicznego, jaki i społecznego m.in. poprzez zapewnienie dzieciom właściwej edukacji, rozwoju zainteresowań, zapewnienie odpowiednich warunków bytowych, czasu wolnego i warunków do wypoczynku.

Rodzina Deion Sanders Jerseys zastępcza jest formą czasowej opieki do momentu, aż rodzice biologiczni nie rozwiążą sytuacji kryzysowej w jakiej się znaleźli i jaka stworzyła zagrożenie dla bezpieczeństwa ich dzieci.

Na każde dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej przyznawana jest comiesięczna pomoc pieniężna na jego częściowe utrzymanie. Ponadto każda rodzina może skorzystać w naszym Ośrodku z pomocy: psychologa, radcy prawnego, pedagoga i pracownika socjalnego.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, jeżeli te osoby spełniają następujące warunki:

Kandydaci na rodziny zastępcze uczestniczą w bezpłatnym szkoleniu.

KONTAKT:

Powiatowe Centrum purple baltimore ravens Jerseys from Mark Clayton Womens Jerseys china and gold baltimore ravens Jerseys Pomocy Rodzinie

84 ? 200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 279A

Tel. (58) 672 ? 40 ? 63, e ? mail: baltimore ravens Jerseys from china pcpr_wejherowo@wp.pl