«

»

Maj 16

POWIATOWA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA LATA 2014-2020

W dniu 24 kwietnia 2013roku w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie, odbyło się pierwsze spotkanie inaugurujące rozpoczęcie prac Zespołu ds. opracowania Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020.

W spotkaniu udział wzięli Wicestarosta Powiatu Wejherowskiego Pan Jan Domański oraz powołani Uchwałą Nr IV/309/13 z dnia 11 kwietnia 2013 Zarządu Powiatu Wejherowskiego członkowie Zespołu.

Spotkanie poświęcono podsumowaniu realizacji zadań Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2008 – 2013, oraz przedstawiono zagadnienia i założenia do nowotworzonego dokumentu strategicznego Powiatu.

Prace nad Strategią potrwają do końca września 2013r. Nowy dokument strategiczny uwzględniać będzie programy pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.