Przeskocz do treści

„Program wyrównywania różnic między regionami II”- w obszarze A

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach programu pn. ?Program wyrównywania różnic między regionami II?- w obszarze A ? wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny, którego realizatorem jest Samorząd Województwa Pomorskiego.

Zgodnie z załącznikiem Authentic Jarvis Landry Jerseys nr 3 do uchwały nr 167/2012 Zarządu Państwowego Funduszu Bryan Trottier Jerseys Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wykaz powiatów kwalifikujących się do uczestnictwa w 2013 roku w Programie, na terenie których wysokość dofinansowania ze Authentic Jarvis Landry Jerseys środków PFRON na realizację każdego projektu nie może women's chicago bears Jerseys cheap przekroczyć 40% kosztów jego realizacji w przypadku obszaru A programu, kształtuje się następująco:

  • powiat gdański,
  • powiat kartuski,
  • powiat pucki,
  • m. Słupsk,
  • powiat kościerski,
  • powiat tczewski.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 powyższej uchwały wykaz powiatów kwalifikujących się do uczestnictwa w 2013 r. w Programie, na terenie których wysokość dofinansowania ze środków PFRON na realizację każdego projektu nie może przekroczyć 60% kosztów jego realizacji w przypadku Willie Snead Jerseys obszaru A programu, kształtuje się następująco:

Szczegółowe zasady oraz procedury realizacji programu zamieszczone zostaną chicago bears Jersey youth przez Fundusz na stronie internetowej www.pfron.org.pl. w zakładce "Programy  i zadania PFRON.

Ponadto informacji w powyższej sprawie udzielają pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Pani Bożena Ugowska pod nr tel. (058) 32-68-565 i 32-68-566.

W chicago bears Jersey youth związku Willie Snead Jerseys z narzuceniem przez PFRON bardzo krótkiego terminu (30 kwiecień) realizacji zadania kompletne wnioski na 2013 rok należy gsh on chicago bears Jerseys składać w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej gsh on chicago bears Jerseys ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 marca br.