Przeskocz do treści

Program wyrównywania różnic między regionami II

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie informuje, że istnieje możliwość składania nowych wniosków w ramach realizacji ?Programu wyrównywania różnic miedzy regionami II  w ramach wszystkich obszarów programu na rok 2014.  Na terenie województwa pomorskiego będą realizowane następujące obszary programu:

1.  Obszar  A- wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny,                                            

2.  Obszar  B - likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej, urzędach i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwiania osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,                   

3.  Obszar  C - tworzenie cleveland browns Jersey quarterbacks spółdzielni socjalnych osób cleveland browns Jersey quarterbacks prawnych,                                              

4.  Obszar  D - new cleveland browns Jerseys likwidacja new cleveland browns Jerseys barier transportowych,                                                                 

5.  Obszar  E - dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych,  

6.  Obszar F - tworzenie warsztatów terapii zajęciowej,                                               

7.  Obszar G - skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych cleveland browns Jerseys for kids środków na finansowanie zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Szczegółowe cleveland browns Jerseys for kids zasady realizacji programu znajdują się na stronie Jihad Ward Jerseys www.pfron.org.pl.   Ponadto informacje udzielane są w siedzibie PCPR w Authentic Jared Cook Jerseys Wejherowie, ul. Sobieskiego 279A Authentic Willie Brown Jerseys p.18   lub telefonicznie ? nr tel. (58) 672-40-63 wew.30