«

»

Lut 13

Program wyrównywania różnic między regionami II

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie informuje, że istnieje możliwość składania nowych wniosków w ramach realizacji „Programu wyrównywania różnic miedzy regionami II  w ramach wszystkich obszarów programu na rok 2014.  Na terenie województwa pomorskiego będą realizowane następujące obszary programu:

1.  Obszar  A- wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny,                                            

2.  Obszar  B – likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej, urzędach i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwiania osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,                   

3.  Obszar  C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych,                                              

4.  Obszar  D – likwidacja barier transportowych,                                                                 

5.  Obszar  E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych,  

6.  Obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej,                                               

7.  Obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Szczegółowe zasady realizacji programu znajdują się na stronie www.pfron.org.pl.   Ponadto informacje udzielane są w siedzibie PCPR w Wejherowie, ul. Sobieskiego 279A p.18   lub telefonicznie – nr tel. (58) 672-40-63 wew.30