«

»

Cze 14

Rada Rodziców Zastępczych

Uprzejmie informuję, że na terenie Powiatu Wejherowskiego powstała Rada Rodziców Zastępczych, która składa się z rodziców zastępczych reprezentujących wszystkie formy rodzinnej opieki zastępczej z Powiatu Wejherowskiego tj.:

  • Rodziny spokrewnione
  • Rodziny niespokrewnione
  • Rodziny zawodowe, w tym pogotowia i specjalistyczne
  • Rodzinne Domy Dziecka

Jest to zespół wyłoniony ze swego grona przez samych Rodziców Zastępczych, składający się przede wszystkim, z doświadczonych praktyków oraz osób godnych zaufania.

 Jeżeli jesteś rodzicem zastępczym możesz: 

  • zwrócić się do nas o radę, opinię, pomoc, mediację w sprawach dot. dzieci, sprawowania rodzinnej opieki zastępczej;
  • kierować do nas swoje sugestie dotyczące rodzicielstwa zastępczego, systemu opieki nad dzieckiem i rodziną;
  • dzielić się swoimi spostrzeżeniami, wątpliwościami;

 Jeżeli jesteś pracownikiem  systemu wsparcia dziecka i rodziny możesz:

  • kierować do nas swoje sugestie, uwagi dotyczące rodzicielstwa zastępczego;
  • zwrócić się do nas o radę, opinię;

 Kontakt: rrz.wejherowo.gmail.com

Przewodniczący  Rady  Rodziców Zastępczych
                             Mirosław Chrapkowski