PIECZA ZASTĘPCZA

KONTAKT

Tel. 58 672 – 40 – 63

Fax. 58 672 – 40 – 63 wew. 36

POKÓJ NR 16: (tel. wew. 16)

Kierownik Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej

– Agnieszka DYNYSIUK

Zastępca Kierownik Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej

– Alicja KUNZ

– Agnieszka FOKCIŃSKA

St. specjalista

– Wojciech WESTA

 

POKÓJ NR 15: (tel. wew. 21)

Sekretarka

– Ewelina BANZEMER

Pedagog

– Paulina ZAKRZEWSKA

Pracownik socjalny

– Marta LATACZ

 

POKÓJ NR 21: (tel. wew. 33)

Pedagog

– Aleksandra KASZUBOWSKA

Pomoc administracyjna

– Iwona BULMAN

 

POKÓJ NR 18: (wew. 30)

Koordynatorzy/dzień dyżuru

– Aneta CEJERponiedziałek w godz. 8.00 – 16.00

– Katarzyna SURYNOWICZponiedziałek w godz.  8.00 – 16.00

– Beata ŚWIĄTEK-ŁASOWSKAwtorek w godz.  7.30 – 15.30

– Ewa DAWIDOWSKAwtorek w godz.  7.30 – 15.30

– Danuta TEMPIŃSKAśroda w godz. 7.30 – 15.30

– Joanna ŻUKśroda w godz. 7.30 – 15.30

– Monika HOPPEśroda w godz. 7.30 – 15.30

– Piotr PEPLIŃSKIczwartek w godz.  7.30 – 15.30

– Anita POCHEĆ –czwartek w godz. 7.30 – 15.30

– Wiesława RODA – piątek w godz.  7.30 – 15.30

Klaudia FIJAŁKOWSKA – piątek w godz. 7.30 – 15.30

 

Sekcja specjalistów

/możliwość wizyty u specjalisty po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej/

– Radca prawny- Anna BARANOWSKA (POKÓJ NR 19)

– Psycholog-Katarzyna PARCHEM (POKÓJ NR 23)  

– Psycholog-Justyna KASPERCZYK (POKÓJ NR 20)

– Psycholog – Anna PIASKOWSKA (POKÓJ NR 20)

– Psycholog – Kaja HNATIUK ( POKÓJ NR 20)

– doradca zawodowy – Beata ŚWIĄTEK-ŁASOWSKA (POKÓJ NR 18) wtorek od 16.00 do 17.30

 

FESTYN Z OKAZJI RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO

Pokaż strony »

WIEKLANOCNE WARSZTATY PLASTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W PCPR

W dniu 14 kwietnia 2017r. odbyły się w PCPR „Wielkanocne Warsztaty Plastyczne”.  Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży. Młodzi artyści zachwycili pomysłowością i  kreatywnością w  zdobieniu pisanek i wykonywaniu  innych świątecznych małych arcydzieł.

Pokaż strony »

WARSZTATY Z KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Dnia 13 kwietnia 2017r. w siedzibie PCPR odbyły się warsztaty pt. „PO CO NAM KOMUNIKACJA ?” Zajęcia były przeznaczone dla dzieci i młodzież ostatnich klas szkoły podstawowej i pierwszej gimnazjum. Celem zajęć było dostarczenie uczestnikom wiedzy na temat skutecznych form komunikacji, rozwijanie umiejętności aktywnego słuchania oraz rozwijanie innych ważnych umiejętności w kontaktach z ludźmi.

Pokaż strony »

TWORZYMY POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ

W dniu 05.04.2017r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie odbyło się spotkanie Zespołu ds. opracowania Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020, w którym uczestniczyli przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu wejherowskiego, specjalista Starostwa Powiatowego w Wejherowie, przedstawiciel Stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastępczego „Nasze Gniazdo”, przedstawiciel Rady Rodziców Zastępczych, oraz Dyrektor i pracownicy …

Pokaż strony »

ZAKOŃCZENIE CYKLU ZAJĘĆ SOCJOTERAPEUTYCZNYCH W PCPR

Dnia 22 marca 2017 r. zakończył się kolejny cykl zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych. Tym razem w spotkaniach brało udział dwunastu podopiecznych z klas  4-6 szkoły podstawowej.  Podczas minionej edycji zajęć, dzieci mogły popracować nad zmianą swojego zachowania w oparciu o metodę Treningu Zastępowania Agresji, która wywodzi się z zasad teorii społecznego …

Pokaż strony »

POSIEDZENIE OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA POWIATOWYCH I MIEJSKICH OŚRODKÓW POMOCY RODZINIE „CENTRUM” – PCPR WEJHEROWO 15.03.2017r.

Pokaż strony »

SPOTKANIE W SPRAWIE OMÓWIENIA PROPOZYCJI POWIATOWYCH PROCEDUR UMIESZCZANIA DZIECI W PIECZY ZASTĘPCZEJ

W dniu 03.03.2017r. w Starostwie Powiatowym w Wejherowie z inicjatywy Sądu i PCPR w Wejherowie odbyło się spotkanie organizowane przez SSR Jakuba Cyrankowskiego – Przewodniczącego III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowy w Wejherowie oraz Pana Jacka Thiela – Etatowego Członka Zarządu Powiatu Wejherowskiego w sprawie utworzenia POWIATOWYCH PROCEDUR WYKONYWANIA POSTANOWIEŃ SĄDU REJONOWEGO W WEJHEROWIE …

Pokaż strony »

ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM

 “Wolontariuszem może być każdy. Liczy się czas oddany służbie dobru drugiego człowieka. Każdy z nas pragnie być potrzebny. Jest to jeden z warunków osiągnięcia poczucia spełnienia szczęścia” Janina Ochojska Jeśli chciałbyś podzielić się swoim czasem z innymi i zostać wolontariuszem to zapraszamy!!! Szczególnie poszukujemy wolontariuszy do pomocy przy: odrabianiu lekcji przez dzieci z rodzin zastępczych …

Pokaż strony »

WARSZTATY NA TEMAT METOD WYCHOWAWCZYCH

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie – Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej informuje, że w dniu 24.03.2017r. o godz. 11.00 odbędą się warsztaty dla spokrewnionych rodziców zastępczych na temat metod wychowawczych, które poprowadzi Justyna Kasperczyk – psycholog. Warsztaty będą obejmowały zagadnienia m.in. dotyczące zwiększenia własnej świadomości na temat wychowania i rodzicielstwa, uporządkowania wiedzy na temat roli …

Pokaż strony »

INSTYTUCJONALNA PIECZA ZASTĘPCZA W POWIECIE WEJHEROWSKIM

Zgodnie z art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016r. poz. 575) instytucjonalna piecza zastępcza jest sprawowana w formie: 1)     placówki opiekuńczo – wychowawczej; 2)     regionalnej placówki opiekuńczo – terapeutycznej; 3)     interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego. Zgodnie z art. 101 ust. 1 w/w ustawy …

Pokaż strony »

INFORMATOR DLA USAMODZIELNIAJĄCYCH SIĘ WYCHOWANKÓW

Podręcznik dla opiekunów usamodzielniających się wychowanków „Patron samodzielności”. Poradnik dla usamodzielniających się wychowanków „Świadoma samodzielność”   Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016r. poz. 575 ze zm.): Formy pomocy Osobie opuszczającej, po osiągnięciu pełnoletności, rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną, zwanej dalej „osobą usamodzielnianą”, …

Pokaż strony »

„POMOCNA DŁOŃ” CZYLI KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

Rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka zostają objęte na ich wniosek opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, który jest wyznaczany przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, po zasięgnięciu opinii, odpowiednio rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka. Do zadań koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej należy w szczególności: udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji …

Pokaż strony »

FORMY WSPARCIA DLA DZIECI I RODZIN

Oferujemy wsparcie dla dzieci i młodzieży z rodzinnej pieczy zastępczej w formie: – ogólnej diagnozy dziecka – diagnoza FAS – diagnozy psychologicznej – konsultacji psychologicznej – konsultacji pedagogicznej – zajęć socjoterapeutycznych – grup wsparcia – doradztwa zawodowego – szkoleń i warsztatów Oferujemy wsparcie dla rodziców zastępczych i osób prowadzących RDD w formie: -badań psychologicznych – …

Pokaż strony »

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW DOTYCZĄCE SZKOLEŃ

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2014 Dyrektora PCPR w Wejherowie Procedura szkolenia kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej, prowadzących rodzinny dom dziecka lub dyrektora placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie Podstawa prawna procedury: Art. 76 ust. 4  ustawy o wspieraniu rodziny i systemie …

Pokaż strony »

GRUPY WSPARCIA

Zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanych spotkaniach grupy wsparcia dla: rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka usamodzielniających się wychowanków z rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej Spotkania grupy wsparcia odbywają się raz w miesiącu. Czym jest grupa wsparcia? Grupa wsparcia jest rodzajem nieformalnej grupy wsparcia psychospołecznego. Jej uczestnicy wzajemnie się wspierają i pomagają sobie …

Pokaż strony »