GRUPY WSPARCIA

Zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanych spotkaniach grupy wsparcia dla:

 • rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka

 • usamodzielniających się wychowanków z rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej

Spotkania grupy wsparcia odbywają się raz w miesiącu.

Czym jest grupa wsparcia?

Grupa wsparcia jest rodzajem nieformalnej grupy wsparcia psychospołecznego. Jej uczestnicy wzajemnie się wspierają i pomagają sobie w radzeniu z problemem. Członkowie grupy dzielą się swoimi doświadczeniami i emocjami oraz nawiązują więzi z osobami mającymi podobne trudności. To, czego doświadcza się w życiu, często może zrozumieć tylko osoba, która przeżyła coś podobnego. Grupa wsparcia daje uczestnikom siłę i nadzieję na rozwiązanie problemu. Przynależność do niej pozwala zobaczyć, że z naszym problemem nie jesteśmy sami. Są inni, którzy czują to samo co my – nie jesteśmy więc zdani tylko na siebie.

Przewidywane korzyści z uczestnictwa w grupie wsparcia:

 • uzyskiwanie i dawanie wsparcia w pełnieniu funkcji rodziny zastępczej,

 • doskonalenie umiejętności wychowawczych,

 • doskonalenie umiejętności radzenia sobie z emocjami,

 • doskonalenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach napięcia (stresu),

 • inicjowanie i wzmacnianie pozytywnych zmian w systemie rodzinnym,

 • pogłębienie wglądu w siebie (wzrost świadomości przeżywanych emocji, swoich przekonań, pragnień, potrzeb, wartości, celów, a także rozpoznanie własnych zasobów
  i rozumienie ograniczeń),

 • przeznaczenie czasu dla siebie jako rodzica zastępczego,

 • zapobieganie wyczerpaniu, wypaleniu.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

Wszelkie informacje dotyczące grupy wsparcia udziela

Katarzyna Michalska

pod numerem tel. (58) 672-40-63 wew. 16

lub w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie,

ul. Sobieskiego 279A (pokój nr 16)