INSTYTUCJONALNA PIECZA ZASTĘPCZA W POWIECIE WEJHEROWSKIM

Zgodnie z art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016r. poz. 575) instytucjonalna piecza zastępcza jest sprawowana w formie:

1)     placówki opiekuńczo – wychowawczej;

2)     regionalnej placówki opiekuńczo – terapeutycznej;

3)     interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.

Zgodnie z art. 101 ust. 1 w/w ustawy placówka opiekuńczo – wychowawcza jest prowadzona jako placówka opiekuńczo – wychowawcza typu:

1)     socjalizacyjnego

2)     interwencyjnego

3)     specjalistyczno – terapeutycznego

4)     rodzinnego

Na terenie powiatu wejherowskiego funkcjonuje 7 placówek opiekuńczo – wychowawczych,
w tym 5 placówek typu socjalizacyjnego i 2 typu rodzinnego.

Ognisko Wychowawcze im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”

   84-230 RUMIA ul. Gdańska 2 tel.: (58) 671-70-51 e-mail: ognisko.rumia@wp.pl www.ogniskorumia.pl FILIA: 84-200 WEJHEROWO ul. Sobieskiego 279A tel.: (58) 736-37-36 e-mail: ognisko.rumia.f@wp.pl Dyrektor: Ewa Myć-Szopińska Organ prowadzący placówkę: Powiat Wejherowski

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Nasz Dom”

84-230 RUMIA ul. NMP Wspomożenia Wiernych 1 tel.: (58) 771-31-14 e-mail:  naszdom_rumia@wp.pl Dyrektor:  Ks. Marek Barański Organ prowadzący placówkę: Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria pw. Św. Wojciecha z siedzibą w Pile na zlecenie Powiatu Wejherowskiego Placówka opiekuńczo – wychowawcza typu socjalizacyjnego przeznaczona dla 12 dzieci.

Dom dla Dzieci w Rumi Fundacji „Rodzinny Gdańsk”

84-230 RUMIA ul. Krakowska 13 tel.: 575-743-500 e-mail: domwrumi@rodzinnygdansk.pl Dyrektor: Rafał Tomaszewski Organ prowadzący placówkę: Fundacja „Rodzinny Gdańsk” z siedzibą w Gdańsku na zlecenie Powiatu Wejherowskiego Placówka opiekuńczo – wychowawcza typu socjalizacyjnego przeznaczona dla 14 dzieci.

Dom Rodzinny Fundacji „Rodzina Nadziei”

 84-242 LUZINO ul. Strzebielińska 1a tel.: (58) 672-20-06 e-mail: j.nowalinski@orange.pl FILIA: 84-200 WEJHEROWO ul. Krofyea 18 Dyrektor: Grzegorz Foppke Organ prowadzący placówkę: Fundacja „Rodzina Nadziei” z siedzibą w Gdańsku na zlecenie Powiatu Wejherowskiego  Placówka opiekuńczo – wychowawcza typu socjalizacyjnego przeznaczona jest dla 26 dzieci.

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu rodzinnego Przy Stowarzyszeniu im. św. Filipa w Neri

  84-242 LUZINO ul. Wilczka 66 tel.: (58) 736-24-05 e-mail: lidiareszka@wp.pl   Dyrektor: Lidia Nowotke Organ prowadzący placówkę: Stowarzyszenie im. św. Filipa w Neri z siedzibą w Bolszewie na zlecenie Powiatu Wejherowskiego Placówka opiekuńczo – wychowawcza typu socjalizacyjnego przeznaczona dla 8 dzieci.

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Dom Maryi”

  84-239 BOLSZEWO ul.Polna 44 tel.: (58) 736-24-37 e-mail: naszdom_bolszewo@wp.pl   Dyrektor:  Ks. Marek Barański Organ prowadzący placówkę: Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria pw. Św. Wojciecha z siedzibą w Pile na zlecenie Powiatu Wejherowskiego Placówka opiekuńczo – wychowawcza typu socjalizacyjnego przeznaczona dla 11 dzieci.

Rodzinny Dom Dziecka Fundacji „Rodzina Nadziei”

  81-459 GDYNIA ul. Wiosny Ludów 13 tel.: (58) 625-29-75 e-mail: etessmer@wp.pl Dyrektor: Elżbieta Tessmer Organ prowadzący placówkę: Fundacja „Rodzina Nadziei” z siedzibą w Gdańsku na zlecenie Powiatu Wejherowskiego  Placówka opiekuńczo – wychowawcza typu rodzinnego przeznaczona jest dla 9 dzieci.