Przeskocz do treści

INSTYTUCJONALNA PIECZA ZASTĘPCZA W POWIECIE WEJHEROWSKIM

Zgodnie z art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie indianapolis colts Jersey schedule pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016r. poz. 575) instytucjonalna piecza zastępcza jest sprawowana wholesale indianapolis colts Jerseys reebok w formie:

1)     placówki opiekuńczo ? wychowawczej;

2)     regionalnej placówki opiekuńczo ? terapeutycznej;

3)     interwencyjnego Logan Forsythe Womens Jerseys ośrodka preadopcyjnego.

Zgodnie z art. indianapolis colts Jersey schedule 101 ust. 1 w/w ustawy placówka opiekuńczo ? wychowawcza jest prowadzona jako placówka opiekuńczo ? wychowawcza typu:

1)     socjalizacyjnego

2)     interwencyjnego

3)     specjalistyczno wholesale indianapolis colts Jerseys reebok ? terapeutycznego

4)     rodzinnego

Na terenie powiatu wejherowskiego funkcjonuje 7 placówek opiekuńczo ? wychowawczych,
w tym 5 placówek Authentic Courtney Upshaw Jerseys typu socjalizacyjnego i 2 typu indianapolis Christopher Gibson Jerseys colts Jerseys indianapolis colts Jerseys for toddlers for toddlers rodzinnego.