WARSZTATY Z KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Dnia 13 kwietnia 2017r. w siedzibie PCPR odbyły się warsztaty pt. „PO CO NAM KOMUNIKACJA ?” Zajęcia były przeznaczone dla dzieci i młodzież ostatnich klas szkoły podstawowej i pierwszej gimnazjum.
Celem zajęć było dostarczenie uczestnikom wiedzy na temat skutecznych form komunikacji, rozwijanie umiejętności aktywnego słuchania oraz rozwijanie innych ważnych umiejętności w kontaktach z ludźmi.

Młodzież miała możliwość wzięcia udziału w ćwiczeniach ułatwiających prawidłowe kontakty interpersonalne mogąc jednocześnie wyrażać swoje opinie i uczucia. Zajęcia dostarczyły ciekawej zabawy, a jednocześnie wpływały budująco na poczucie własnej wartości, współpracy z innymi oraz wrażliwości i obiektywnego spojrzenia na siebie.

Warsztaty przygotowała i poprowadziła Pani Beata Światek-Łasowska – pedagog i doradca zawodowy PCPR.