«

»

Sie 03

Rozstrzygnięcie Konkursu na Program Osłonowy Pn. „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej podzieliło środki finansowe na Program Osłonowy pn. „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

Z województwa pomorskiego do Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku złożono 19  ofert  przez podmioty uprawnione, z czego do MPiPS przekazano 15,  a dofinansowanie otrzymały  5  jednostek samorządu terytorialnego:

1. Powiat Wejherowski: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowo – „Razem przeciw przemocy”.

2. Urząd Miasta  Gdyni:  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni – „Wspólnie przeciw przemocy – wsparcie systemu przeciwdziałania przemocy w Gdyni”.

3. Urząd Miejski w Tczewie:  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie- „PRZE(łam)(nie)MOC”.

4. Gmina Somonino: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Somoninie – „Zmierz się z przemocą – tworzenie lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.

5. Urząd Gminy w Kościerzynie: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie- „Wspólnie reagujemy na przemoc”.