Przeskocz do treści

Rozstrzygnięcie Konkursu na Program Osłonowy Pn. „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej podzieliło środki finansowe na Program Osłonowy pn. ?Wspieranie Ray Lewis Youth Jerseys Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Rob Kelley Womens Jerseys Przeciwdziałania Przemocy Authentic Cyrus Jones Jerseys Ray Lewis Youth Jerseys w Rob Kelley Womens Jerseys Rodzinie?.

Z województwa pomorskiego do Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku złożono 19  ofert  przez podmioty uprawnione, discount baltimore ravens Jerseys z czego do MPiPS przekazano 15,  a dofinansowanie otrzymały  5  jednostek samorządu terytorialnego:

1. Powiat discount baltimore ravens Jerseys Wejherowski: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowo ? ?Razem baltimore ravens Jersey cheap przeciw przemocy".

2. Urząd Miasta  Gdyni:  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni ? ?Wspólnie przeciw przemocy ? wsparcie baltimore ravens Jersey cheap systemu przeciwdziałania przemocy w Gdyni?.

3. Urząd Miejski w Tczewie:  Miejski Ośrodek Pomocy Authentic Cyrus Jones Jerseys Społecznej w Tczewie- ?PRZE(łam)(nie)MOC?.

4. Gmina Somonino: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Somoninie ? ?Zmierz się z przemocą wholesale baltimore ravens Jerseys pictures ? tworzenie lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie?.

5. Urząd Gminy w Kościerzynie: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie- ?Wspólnie reagujemy na przemoc?. wholesale baltimore ravens Jerseys pictures