«

»

Wrz 20

Ruszyła grupa wsparcia dla rodziców zastępczych sprawujących opiekę nad dziećmi z FAS (płodowym zespołem alkoholowym)

Dnia 19 września 2012r. o godz. 16.30 odbyło się pierwsze spotkanie grupy wsparcia dla rodziców zastępczych sprawujących opiekę nad dziećmi z FAS. Spotkanie poprowadziła psycholog Pani Anna Piaskowska. W spotkaniu uczestniczyło 19 rodziców zastępczych z terenu powiatu wejherowskiego. Następne spotkanie odbędzie się dnia 9 października 2012r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie.

Ponadto w dniu 23 października 2012r. rozpoczną się indywidualne konsultacje diagnostyczne dzieci z płodowym zespołem alkoholowym. Wszystkie osoby zainteresowane udziałem prosimy o kontakt z Panią Katarzyną Michalską pod numerem telefonu 672 – 40 – 63 wew.21.