Przeskocz do treści

SPOTKANIE PRZEDSTAWICIELI ZESPOŁÓW INTERDYSCYPLINARNYCH POWIATU WEJHEROWSKIEGO

W dniu 05 kwietnia 2013r. Cincinnati Bengals Jerseys w siedzibie Powiatowego wholesale cincinnati bengals Jerseys schedule Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie zostało zorganizowane spotkanie w celu metodycznego wsparcia Zespołów Interdyscyplinarnych w Powiecie Wejherowskim. Spotkanie zostało poświęcona tematyce odbierania Bruce Ellington Jerseys dzieci z rodziny na podstawie art. 12a ustawy o Bruce Ellington Jerseys przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz art., 109 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego youth cincinnati bengals Jersey color rush oraz przepisów Kodeksu Cincinnati Bengals Jerseys Postępowania Cywilnego.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Polityki Społecznej w Gdańsku. Pani Ewa Szczypior inspektor PUW, przedstawiła Zespołom Wade Wade Boggs Jerseys Boggs Jerseys Interdyscyplinarnym założenia Rozporządzenia w sprawie procedury Niebieskiej Karty oraz ustawy o przeciwdziałaniu przemocy. Wskazano na zasadnicze aspekty pracy z rodziną doświadczającą przemocy oraz zasady pracy Grup Roboczych z rodzinami doświadczającymi przemocy. Informacje przekazywane były w kontekście dotychczasowych doświadczeń Zespołów Interdyscyplinarnych.

Pani Ewa Szczypior przedstawiła również informacje dotyczące wholesale cincinnati bengals Jerseys schedule założeń do Programu Operacyjnego pn. ?Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i youth cincinnati Geronimo Allison Jerseys bengals Jersey color rush przemocy ze względu na płeć? realizowanym w Geronimo Allison Jerseys ramach perspektywy finansowej 2009-2014 i współfinansowanym ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.