«

»

Maj 16

SPOTKANIE PRZEDSTAWICIELI ZESPOŁÓW INTERDYSCYPLINARNYCH POWIATU WEJHEROWSKIEGO

W dniu 05 kwietnia 2013r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie zostało zorganizowane spotkanie w celu metodycznego wsparcia Zespołów Interdyscyplinarnych w Powiecie Wejherowskim. Spotkanie zostało poświęcona tematyce odbierania dzieci z rodziny na podstawie art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz art., 109 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego oraz przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Polityki Społecznej w Gdańsku. Pani Ewa Szczypior inspektor PUW, przedstawiła Zespołom Interdyscyplinarnym założenia Rozporządzenia w sprawie procedury Niebieskiej Karty oraz ustawy o przeciwdziałaniu przemocy. Wskazano na zasadnicze aspekty pracy z rodziną doświadczającą przemocy oraz zasady pracy Grup Roboczych z rodzinami doświadczającymi przemocy. Informacje przekazywane były w kontekście dotychczasowych doświadczeń Zespołów Interdyscyplinarnych.

Pani Ewa Szczypior przedstawiła również informacje dotyczące założeń do Programu Operacyjnego pn. „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć” realizowanym w ramach perspektywy finansowej 2009-2014 i współfinansowanym ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.