«

»

Mar 03

Szkolenie dla organizacji pozarządowych

W dniu 14 lutego 2011 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie odbyło się szkolenie dla organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu wejherowskiego tematem którego było omówienie zasad realizacji zadań z zakresu ustawy o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Szkolenie prowadził Pan Artur Gluziński, były pracownik Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W szkoleniu wzięło udział 29 przedstawicieli organizacji pozarządowych.