«

»

Maj 09

Szkolenie „Wychowywania dziecka z FASD”

W dniach 7 – 8 maja 2011 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie odbyło się 16 godzinne szkolenie dla 30 rodzin zastępczych z terenu Powiatu Wejherowskiego.  Szkolenie poprowadził dr Krzysztof Liszcz z firmy AKSJOMAT z Torunia.

Podczas szkolenia rodziny zapoznały się m.in. z zagadnieniami dotyczącymi skutków  spożywania alkoholu przez rodziców w czasie ciąży, zaburzeniami neurobehawioralnymi u dzieci z FASD, objawami płodowego zespołu alkoholowego i sposobami ich zapobiegania, oraz z doborem programu umożliwiającym usprawniania dziecka z FASD.

Podczas spotkania rodzice mieli możliwość omówienia problemów związanych z własnymi dziećmi borykajacymi się z problematyką poruszoną na szkoleniu, a także pozyskali wskazówki do pracy wychowawczej z dziećmi z FASD.

Kolejne spotkanie z rodzinami zastępczymi dotyczące problemów dzieci z FASD odbędzie się w dniach 21 – 22 maja 2011 roku i będzie prowadzone w formie warsztatów.