Przeskocz do treści

Uwaga studenci!!! Zarząd PFRON podjął uchwałę w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.

Każdego roku realizacji programu datę rozpoczęcia przyjmowania wniosków ustala Realizator programu cleveland browns Jerseys on sale (samorząd cleveland browns Jerseys on sale powiatowy). Aktualnie obowiązują cleveland browns Jersey schedule dwa terminy zakończenia przyjmowania Państwa wniosków cleveland browns Jerseys for sale o dofinansowanie w ramach modułu II. Wnioski o dofinansowanie kosztów nauki na poziomie wyższym można składać w 2014 roku w samorządzie powiatowym (właściwym ze względu na miejsce zamieszkania), w terminach:

  • do dnia 30 marca,
  • do dnia 30 września.

Wnioski złożone po tych terminach, będą rozpatrywane po zakończeniu kolejnego naboru wniosków.

W związku z trudnościami w terminowej zapłacie czesnego, sygnalizowanymi cleveland browns Jersey schedule przez osoby niepełnosprawne, wyznaczono maksymalny termin wypłaty Kurt Suzuki Womens Jerseys dofinansowania w ramach modułu II, pokrywanego z cleveland browns Jerseys for sale pierwszej Bobby Cox Youth Jerseys transzy środków PFRON przekazanych na realizację programu (dotyczy wniosków składanych do dnia 30 marca). Środki te mają być wypłacane do dnia 31 maja. Ta Hau'oli Kikaha Womens Jerseys nowa zasada pozwoli Państwu zaplanować i terminowo realizować wydatki związane z edukacją.

Wniosek wraz załącznikami do pobrania tutaj.