Przeskocz do treści

Warsztaty szkoleniowe -,,Interdyscyplinarne standardy pracy w opiece zastępczej”.

Dnia 10.09.2010r. w sali Denard Span Youth Jerseys konferencyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie odbyły się Brent Urban Jerseys warsztaty szkoleniowe na temat ,,Interdyscyplinarne standardy pracy w opiece zastępczej", prowadzone przez współautorki interdyscyplinarnych standardów pracy w opiece zastępczej Panią mgr Mirosławę Zielony i Panią mgr Katarzynę wholesale atlanta falcons Jerseys for sale Sadowską z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie. W Denard Span Youth Jerseys szkoleniu atlanta falcons Jersey men brali udział wholesale atlanta falcons Jerseys for sale pracownicy socjalni z ośrodków pomocy społecznej, kuratorzy sądowi, policja atlanta falcons Jerseys for sale atlanta falcons Authentic Ndamukong Suh Jerseys Jersey Brent Urban Jerseys men oraz Authentic Ndamukong Suh Jerseys przedstawiciele szkół. Podczas warsztatów były poruszane kwestie dotyczące atlanta falcons Jerseys for sale problemów związanych z rodzicielstwem zastępczym oraz planowanych zmian w systemie pieczy zastępczej. Celem szkolenia było zmniejszenie liczby odbieranych dzieci poprzez efektywne rozwiązywanie problemów wewnętrznych rodzin biologicznych jak również szybkiego powrotu dziecka do domu naturalnego.