«

»

Wrz 14

Warsztaty szkoleniowe -,,Interdyscyplinarne standardy pracy w opiece zastępczej”.

Dnia 10.09.2010r. w sali konferencyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie odbyły się warsztaty szkoleniowe na temat ,,Interdyscyplinarne standardy pracy w opiece zastępczej”, prowadzone przez współautorki interdyscyplinarnych standardów pracy w opiece zastępczej Panią mgr Mirosławę Zielony i Panią mgr Katarzynę Sadowską z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie. W szkoleniu brali udział pracownicy socjalni z ośrodków pomocy społecznej, kuratorzy sądowi, policja oraz przedstawiciele szkół. Podczas warsztatów były poruszane kwestie dotyczące problemów związanych z rodzicielstwem zastępczym oraz planowanych zmian w systemie pieczy zastępczej. Celem szkolenia było zmniejszenie liczby odbieranych dzieci poprzez efektywne rozwiązywanie problemów wewnętrznych rodzin biologicznych jak również szybkiego powrotu dziecka do domu naturalnego.