Przeskocz do treści

WARSZTATY Z „ZABURZENIA WIĘZI U DZIECI Z FASD”

W dniach 21 ? 22 maja 2011 roku w Matt Moore Jerseys Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie odbyły się 16 godzinne warsztaty nt. ?Zaburzenia więzi u dzieci z FASD?. W baltimore ravens Jersey #9 zajęciach udział wzięło 20 rodzin zastępczych z terenu Powiatu Wejherowskiego. Warsztaty baltimore ravens Jersey 4x poprowadziła Pani Katarzyna Kałamajska - Liszcz z Firmy AKSJOMAT z Torunia, która wraz z mężem Krzysztofem Liszcz również jest rodzinę adopcyjną i zastępczą dla czworga dzieci z zespołem FAS ? alkoholowym zespołem płodowym.

Podczas warsztatów uczestnicy uczyli się jak baltimore ravens Jersey Matt Moore Jerseys #9 pracować w zakresie rehabilitacji z dziećmi z uszkodzeniami baltimore ravens Jersey 4x mózgu oraz płodowym zespołem alkoholowym, a także Clive Walford Jerseys pozyskiwali praktyczne informacje dotyczące pomocy dzieciom z zaburzeniem więzi. Uczestnicy warsztatów mieli możliwość poznania faktycznych zachowań dzieci z FAS i Clive Walford Jerseys ich możliwości  poprzez różne ćwiczenia praktyczne i scenki.

Warsztaty niewątpliwie okazały się potrzebne i wzbogaciły baltimore ravens Jersey colors wiedzę rodzin zastępczych z zakresu zaburzenia więzi u dzieci oraz baltimore Brandon Scherff Womens Jerseys ravens Jersey colors płodowego zespołu alkoholowego.

[nggallery Brandon Scherff Womens Jerseys id=21]