«

»

Maj 25

WARSZTATY Z „ZABURZENIA WIĘZI U DZIECI Z FASD”

W dniach 21 – 22 maja 2011 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie odbyły się 16 godzinne warsztaty nt. „Zaburzenia więzi u dzieci z FASD”. W zajęciach udział wzięło 20 rodzin zastępczych z terenu Powiatu Wejherowskiego. Warsztaty poprowadziła Pani Katarzyna Kałamajska – Liszcz z Firmy AKSJOMAT z Torunia, która wraz z mężem Krzysztofem Liszcz również jest rodzinę adopcyjną i zastępczą dla czworga dzieci z zespołem FAS – alkoholowym zespołem płodowym.

Podczas warsztatów uczestnicy uczyli się jak pracować w zakresie rehabilitacji z dziećmi z uszkodzeniami mózgu oraz płodowym zespołem alkoholowym, a także pozyskiwali praktyczne informacje dotyczące pomocy dzieciom z zaburzeniem więzi. Uczestnicy warsztatów mieli możliwość poznania faktycznych zachowań dzieci z FAS i ich możliwości  poprzez różne ćwiczenia praktyczne i scenki.

Warsztaty niewątpliwie okazały się potrzebne i wzbogaciły wiedzę rodzin zastępczych z zakresu zaburzenia więzi u dzieci oraz płodowego zespołu alkoholowego.