«

»

Maj 05

Terminy przyjmowania wniosków przez Oddziały PFRON w ramach realizacji programów „Pegaz 2003” oraz „Komputer dla Homera 2003”

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ustala następujące terminy przyjmowania wniosków przez Oddziały PFRON w ramach realizacji programu „Pegaz 2003”:

Obszar A – dofinansowanie zakupu/montażu oprzyrządowania samochodu – od dnia 04 maja do dnia 05 czerwca 2009 roku,

Obszar B – dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego – od dnia 4 maja do 5 czerwca 2009 roku,

Obszar C – dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym – od dnia 04 maja do dnia 5 czerwca 2009 roku,

Obszar D – dofinansowanie kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym w trybie ciągłym, nie później niż do dnia 30 listopada 2009 roku,

Obszar E – dofinansowanie kosztów uzyskania prawa jazdy kategorii B – od dnia 4 maja do 5 czerwca 2009 roku.

Terminy przyjmowania wniosków przez Oddziały PFRON w ramach realizacji programu „Komputer dla Homera 2003” od dnia 04 maja do dnia 05 czerwca 2009 roku.

Druki wniosków do pobrania ze strony www.pfron.org.pl