Przeskocz do treści

Wynik konkursu

Przyjmuje się oferty, złożone w wyniku authentic atlanta falcons Jerseys otwartego konkursu ogłoszonego przez Al Davis Youth Jerseys Zarząd Powiatu Al Davis Devin Harris Jerseys Youth Jerseys Wejherowskiego na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej:

a)     przez Parafię Rzymsko Katolicką N.M.P Wspomożenia Wiernych Rumia, ul. Dąbrowskiego 26, dotyczącą zapewnienia atlanta falcons Jersey schedule 2017 całodobowej opieki i authentic atlanta falcons Jerseys Devin Harris Jerseys wychowania w placówce opiekuńczo-wychowawczej  typu socjalizacyjnego dla 22 dzieci z terenu powiatu wejherowskiego pozbawionych opieki rodziców naturalnych w okresie  od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

b)      przez Parafię Rzymsko Katolicką N.M.P Wspomożenia Wiernych Rumia, ul. Dąbrowskiego 26, atlanta falcons Jersey schedule 2017 dotyczącą zapewnienia opieki dziennej w placówce wsparcia baltimore ravens Jerseys uk dziennego 15 dzieciom z terenu powiatu wejherowskiego Larry Csonka Jerseys w okresie  od 1 stycznia 2011 r. do                  31 grudnia 2011 r.

c)     przez Stowarzyszenie Przyjaciół Rodziny w Wejherowie dotyczącą zapewnienia opieki dziennej w placówce wsparcia dziennego 15 dla  dzieci z terenu baltimore ravens Jerseys uk powiatu wejherowskiego w okresie  od Larry Csonka Jerseys 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.