«

»

Gru 17

Wynik konkursu

Przyjmuje się oferty, złożone w wyniku otwartego konkursu ogłoszonego przez Zarząd Powiatu Wejherowskiego na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej:

a)     przez Parafię Rzymsko Katolicką N.M.P Wspomożenia Wiernych Rumia, ul. Dąbrowskiego 26, dotyczącą zapewnienia całodobowej opieki i wychowania w placówce opiekuńczo-wychowawczej  typu socjalizacyjnego dla 22 dzieci z terenu powiatu wejherowskiego pozbawionych opieki rodziców naturalnych w okresie  od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

b)      przez Parafię Rzymsko Katolicką N.M.P Wspomożenia Wiernych Rumia, ul. Dąbrowskiego 26, dotyczącą zapewnienia opieki dziennej w placówce wsparcia dziennego 15 dzieciom z terenu powiatu wejherowskiego w okresie  od 1 stycznia 2011 r. do                  31 grudnia 2011 r.

c)     przez Stowarzyszenie Przyjaciół Rodziny w Wejherowie dotyczącą zapewnienia opieki dziennej w placówce wsparcia dziennego 15 dla  dzieci z terenu powiatu wejherowskiego w okresie  od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.