«

»

Gru 30

Wynik otwartego konkursu

Informuje się, że Zarząd Powiatu przyjął ofertę, złożoną w wyniku otwartego konkursu ogłoszonego przez Zarząd Powiatu Wejherowskiego na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej przez Fundację „RODZINA NADZIEI” w Gdańsku, ul. Grottgera 25, dotyczącą zapewnienia całodobowej opieki i wychowania w placówce opiekuńczo-wychowawczej  typu socjalizacyjnego dla 26 dzieci z terenu powiatu wejherowskiego pozbawionych opieki rodziców naturalnych w okresie  od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2015 r.