«

»

Sie 30

Wyniki otwartego konkursu ogłoszonego uchwałą nr IV/230/12 Zarząd Powiatu Wejherowskiego z dnia 19 lipca 2012 r. na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym w Powiecie Wejherowskim w 2012 roku

Zadanie 1: Kontynuacja pracy terapeutycznej z małoletnimi ofiarami przemocy seksualnej z terenu Powiatu Wejherowskiego
1. Stowarzyszenie Gmin Powiatu Wejherowskiego Na Rzecz Wspólnego Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
„ZDROWA RODZINA – ZDROWA GMINA”, 84- 200 Wejherowo, ul. Kościuszki 2, 7 100,- zł.
Zadanie 2: Przeprowadzenie warsztatów pod tytułem „Jak radzić sobie z agresją”
Stowarzyszenie Gmin Powiatu Wejherowskiego Na Rzecz Wspólnego Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
„ZDROWA RODZINA – ZDROWA GMINA”, 84- 200 Wejherowo, ul. Kościuszki 2, 6 600,- zł.
Zadanie 3: Kontynuacja zajęć edukacyjno – terapeutycznych dla sprawców przemocy
Stowarzyszenie Gmin Powiatu Wejherowskiego Na Rzecz Wspólnego Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
„ZDROWA RODZINA – ZDROWA GMINA”, 84- 200 Wejherowo, ul. Kościuszki 2,  12 600,- zł.
Zadanie 4: Ewaluacja dotychczasowych programów dla osób stosujących przemoc tj. przeprowadzenie zajęć grupowych dla absolwentów terapii odwykowej
Stowarzyszenie Gmin Powiatu Wejherowskiego Na Rzecz Wspólnego Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
„ZDROWA RODZINA – ZDROWA GMINA”, 84- 200 Wejherowo, ul. Kościuszki 2, 2 520,- zł.
Zadanie 5: Przeprowadzenie zajęć terapeutycznych indywidualnych i grupowych dla ofiar przemocy
Stowarzyszenie Gmin Powiatu Wejherowskiego Na Rzecz Wspólnego Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
„ZDROWA RODZINA – ZDROWA GMINA”, 84- 200 Wejherowo, ul. Kościuszki 2, 5 460,- zł