Przeskocz do treści

Wysokość dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych.

W związku ze znacznym niedoborem środków Funduszu, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie,  na podstawie  § 6 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i cheap dallas Jacob Schum Jerseys cowboys Jerseys men Polityki dallas cowboys Jersey 4x Społecznej z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz.U.z 2007r. Nr 230, poz.1694) informuje, że  w roku cheap dallas cowboys Jerseys men 2014 wysokość dofinansowania uczestnictwa dallas cowboys cheap dallas cowboys Jerseys made in usa Jersey Brooks Reed Jerseys 4x osób niepełnosprawnych  w turnusach rehabilitacyjnych cheap dallas cowboys Authentic Kyle Murphy Jerseys Jerseys made in usa oraz pobytu ich opiekunów jest obniżona o 20 % kwot.