Przeskocz do treści

ZAJĘCIA Z NORDIC WALKING

Osoby biorące udział w baltimore ravens Jersey schedule projekcie ?Wsparcie aktywnej integracji Kenny Vaccaro Jerseys w Kenny Vaccaro Jerseys powiecie wejherowskim? authentic baltimore ravens Jerseys oraz Nick Leddy Jerseys ich otoczenie zapraszamy na zajęcia z nordic walking.

Wtorek: 12.30-13.30

Czwartek: 13.30-14.30

Zapisy w biurze projektu baltimore ravens Jersey schedule w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie pok. nr 23 lub telefonicznie  58 672 40 63 w 23.

Istnieje możliwość discounted baltimore ravens Jerseys wypożyczenia kijków.

Zajęcia odbywać będą się w Parku Aleksandra Nick Leddy Will Montgomery Youth Jerseys Jerseys Majkowskiego authentic baltimore ravens Jerseys w discounted baltimore ravens Will Montgomery Youth Jerseys Jerseys Wejherowie.