«

»

Lip 16

Zapraszenie na spotkanie informacyjne dot. naboru wniosków w ramach Działania 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Słupsku prowadzony przez Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne dot. naboru wniosków w ramach Działania 9.5

„Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”

W dniu 7 lipca br. Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku ogłosił konkurs w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

Konkurs dotyczy naboru wniosków o dofinansowanie oddolnych inicjatyw lokalnych realizowanych na obszarach wiejskich (gminy wiejskie, miejsko-wiejskie i miejskie do 25 tys. mieszkańców), których wartość dotacji wynosi maksymalnie 50 tys. złotych.

Spotkanie kierowane jest do przedstawicieli wszystkich instytucji zainteresowanych tworzeniem projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz działalnością na rzecz rozwoju społeczności lokalnych – szczególnie przedstawicieli gmin, organizacji pozarządowych, gminnych ośrodków kultury, przedsiębiorców, gminnych ośrodków pomocy społecznej, szkół wiejskich, sołtysów, kół gospodyń wiejskich, grup nieformalnych oraz wszystkich instytucji działających na rzecz mieszkańców obszarów wiejskich.

Wszystkim uczestnikom spotkania zapewniamy materiały informacyjne, poczęstunek (kawa, herbata, ciastka), pomoc w zdefiniowaniu pomysłu na projekt.

Udział w spotkaniu, jak i wszystkie inne usługi oferowane przez nasz Ośrodek są bezpłatne.

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Sobieskiego 279A 6 sierpnia 2012 roku godz. 10.00

Serdecznie zapraszamy na spotkanie!!!

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu i przesłanie drogą elektroniczną odpowiedniego formularza zgłoszeniowego (wraz ze skanem podpisu i pieczątką) dostępnego w załączniku na adres info_slupsk@roEFS.pl  lub faxem na numer 059 841 32 61.

Więcej informacji:

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego

działający przy Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Obrońców Wybrzeża 2

76-200 Słupsk

Tel. 59 847 55 99