Przeskocz do treści

Zapraszenie na spotkanie informacyjne dot. naboru wniosków w ramach Działania 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Słupsku prowadzony przez Pomorską Agencję Rozwoju Tom Glavine Jerseys Regionalnego S.A. w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne dot. naboru wniosków w ramach Działania 9.5

?Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich?

W dniu 7 lipca br. Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego carolina panthers Jersey walmart w Gdańsku ogłosił konkurs w ramach Programu carolina panthers Jerseys uk Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

Konkurs Tom Glavine Jerseys carolina Authentic LaDainian Tomlinson Jerseys panthers Jersey walmart dotyczy naboru wniosków o dofinansowanie Demetri Goodson Womens Jerseys oddolnych inicjatyw lokalnych realizowanych na obszarach wiejskich (gminy wiejskie, miejsko-wiejskie i miejskie do Authentic LaDainian Tomlinson Jerseys 25 tys. mieszkańców), których wartość dotacji wynosi maksymalnie 50 tys. złotych.

Spotkanie kierowane jest do przedstawicieli wszystkich instytucji zainteresowanych tworzeniem projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz działalnością Demetri Goodson Womens Jerseys na rzecz rozwoju społeczności lokalnych - szczególnie przedstawicieli gmin, organizacji pozarządowych, gminnych ośrodków kultury, carolina panthers Jerseys uk przedsiębiorców, gminnych ośrodków pomocy społecznej, szkół wiejskich, sołtysów, kół gospodyń wiejskich, grup nieformalnych oraz wszystkich instytucji działających na rzecz mieszkańców obszarów wiejskich.

Wszystkim uczestnikom spotkania zapewniamy materiały informacyjne, poczęstunek (kawa, herbata, ciastka), pomoc w zdefiniowaniu pomysłu na projekt.

Udział w spotkaniu, jak i wszystkie inne usługi oferowane women's carolina panthers Jerseys cheap przez nasz Ośrodek są bezpłatne.

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Powiatowego women's carolina panthers Jerseys cheap Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Sobieskiego 279A 6 sierpnia 2012 roku godz. 10.00

Serdecznie zapraszamy na spotkanie!!!

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu i przesłanie drogą elektroniczną odpowiedniego formularza zgłoszeniowego (wraz ze skanem podpisu i pieczątką) dostępnego w załączniku na adres info_slupsk@roEFS.pl  lub faxem na numer 059 841 32 61.

Więcej informacji:

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego

działający przy Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Obrońców Wybrzeża 2

76-200 Słupsk

Tel. 59 847 55 99