«

»

Paź 11

Zapraszamy na Spotkanie Informacyjne „Wsparcie osób 50+” w Wejherowie

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Wejherowie zaprasza osoby po 50 roku życia na spotkanie dotyczące m.in. możliwości otrzymania wsparcia ze środków unijnych. Uczestnicy spotkania dowiedzą się, w jaki sposób ubiegać się o środki na założenie działalności gospodarczej z funduszy europejskich, uzyskają informacje na temat dostępnych kursów i szkoleń współfinansowanych ze środków unijnych. Ponadto otrzymają pełną informację na temat środków dostępnych przez Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie. Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza do dnia 18 października 2013 r. na adres wejherowo@pomorskaizba.com.pl lub zgłoszenie się telefoniczne: 58 677 08 31. Spotkanie odbędzie się 23 października w godzinach 10:00 – 13:00 w Powiatowym Cechu Rzemiosł MiŚP, przy ul. Hallera 18,  w Wejherowie. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Formularz zgłoszenia tutaj.