«

»

Sty 28

Zaproszenie na szkolenie

Mam zaszczyt zaprosić na szkolenie dla organizacji pozarządowych działających  w Powiecie Wejherowskim, które odbędzie się dnia 14 lutego 2011 roku, w godzinach od 10.00  do 14.00 (poniedziałek) w sali konferencyjnej  (III p.) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie, przy ulicy Sobieskiego 279A. Tematem szkolenia będzie omówienie zasad realizacji zadań z zakresu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz. U. z 2008 r.  Nr 14, poz. 92 ze zm.).

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc prosimy o telefoniczne zgłoszenie swojego udziału bezpośrednio do Pani Magdaleny Pestki – pracownika Działu Rehabilitacji Społecznej pod numerem telefonu:  58  672-40-63 wew.15,  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 lutego 2011 r.