«

»

Mar 31

Zapytanie dot. przetargu nieograniczonego na oświetlenie zewnętrzne w PCPR w Wejherowie

W dniu 29 marca 2010 roku wpłynęły do Zamawiającego następujące zapytania w trybie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 200 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 roku Nr 223, poz. 1655 ze zm.) dotyczące przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 19 marca 2010 roku na Budowę oświetlenia zewnętrznego oraz zasilania elektrycznego napędu bram wjazdowych na terenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie,
ul. Sobieskiego 279A.

Pytanie nr 1: W projekcie budowlanym w punkcie 4.4.2 zapisane jest, żeby wyprowadzić kablem YAKY x120 zasilanie z rozdzielnicy SP „Energa” do istniejącej rozdzielni głównej RG przy budynku PCPR, natomiast w przedmiarze robót nie ma tych prac ujętych. Jeżeli jest to błąd to proszę o dodanie pozycji w przedmiarze robót.

Odpowiedź na pytanie 1: To nie jest błąd,kabel ten został ułożony w ramach innego zadania. Projektant  pokazał na planie ten  kabel zasilający  jego trasę. Wartość i długość  kabla YAKY4x120 mm2 nie jest przedmiotem tego przetargu.

Pytanie nr 2: W  projekcie budowlanym w punkcie 4.4.2 wymienione są kable YKY 5×4 mm2 i YKY 5×6 mm2, natomiast w załączonym przedmiarze robót nie ma takich kabli. Proszę o poprawienie przedmiaru robót.

Odpowiedź na pytanie nr2: Przedmiarze robót poz 10 KNNR5/0707-02 podano łączna ilość – układanego kabla o masie do 1 -kg w rowach kablowych ręcznie o łącznej długości 152 m/YKY 5×6 mm2- dł.100m +YKY5x4 mm2 – dł. 52m/.

Modyfikuje się przedmiar robót:
poz.19 kabel YKY 5 x 6 mm2: na ilość 104 m,
poz.20 kabel  YKY 5x 4 mm2: na ilość  54,08m.

Pytanie nr 3: Czy kable YKY 5×4 mm2 i YKY 5×6 mm2 mają być w wspólnym wykopie z kablami YKY 4×10 mm2, Według rysunku E1 nie wynika to jednoznacznie. Bo jeżeli część kabli ma być ułożona w osobnych wykopach to należy zweryfikować ilość wykopów.
Odpowiedź na pytanie nr 3: Kable układać we wspólnym wykopie równomiernie rozłożyć  na dnie wykopu.

Pytanie nr 4: W przedmiarze robót jest błąd w ilości kabla YDY 3×2,5 mm2 jest 12,48m powinno być 49,92m.Proszę o korektę w przedmiarze robót.
Odpowiedź na pytanie nr 4: Omyłka rachunkowa. Modyfikuje się przedmiar w pozycji przewód YDY 3×2,5 mm2 na 49,92m.