Przeskocz do treści

Zapytanie ofertowe na kursy i szkolenia w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Wsparcie aktywnej integracji w powiecie wejherowskim”.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie zwraca się z zapytaniem ofertowym na następujące kursy i szkolenia realizowane w ramach projektu systemowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ?Wsparcie aktywnej integracji w powiecie wejherowskim?:

Kurs opieki nad  osobą starszą ? liczba uczestników ?4 osoby z niepełnosprawnością.

Miejsce szkolenia  - teren miasta Wejherowa.

Czas trwania kursu ? minimum 90 godzin.

Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników szkolenia wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu pracy na stanowisku opiekunki osoby starszej i niepełnosprawnej. Demaryius Thomas Womens Jerseys Program szkolenia powinien zakładać uzyskanie niezbędnych umiejętności teoretycznych i praktycznych (zajęcia praktyczne w domu pomocy społecznej lub zakładzie very cheap chicago bears Jerseys pielęgnacyjno?opiekuńczym).

Zakres szkolenia:

rola i zadania opiekuna osób starszych, formy opieki i pomocy ludziom starszym, sylwetka zawodowa opiekuna;
proces starzenia się organizmu człowieka;
anatomia z fizjologią osoby w podeszłym wieku;
choroby wieku trzeciego, obserwacja chorego;
problemy opieki osób starszych i chorych;
pielęgnacja chorych i niepełnosprawnych;
profilaktyka odleżyn oraz skutków długotrwałego unieruchomienia;
aspekty pielęgnacyjne rehabilitacji;
postawa wobec uczuć i sposobu zachowania pielęgnowanej osoby starszej;
opieka nad umierającymi i towarzyszenie śmierci;
pierwsza pomoc w geriatrii;
wybrane zagadnienia z farmakoterapii;
zasady żywienia ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych.

Czas szkoleń nie może przekroczyć 7 godzin dziennie. W trakcie zajęć należy zapewnić bezpłatny dostęp do napoi (kawa, herbata, woda, sok) oraz drobnego poczęstunku chicago bears Jersey women (ciastka).    very cheap chicago bears Jerseys W przypadku trwania zajęć powyżej 4 godzin dziennie należy zapewnić ciepły posiłek.

W skład ceny wchodzą koszty wyżywienia, koszty materiałów chicago bears Jersey women szkoleniowych obejmujących swym zakresem tematykę kursu, odzież ochronna.

Kurs opiekunki do dziecka ? liczba uczestników ?1 osoba z niepełnosprawnością.

Miejsce szkolenia ? teren miasta Wejherowa

Czas trwania kursu ? min. 100 godz.

Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników szkolenia wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu pracy na stanowisku opiekunki do dziecka. Program szkolenia powinien zakładać uzyskanie niezbędnych umiejętności teoretycznych i praktycznych.

Program:

- psychologia wieku dziecięcego (okresy i fazy rozwoju);

- stosowanie wybranych form komunikacji interpersonalnej oraz metod poznawania dziecka;

- określenie potrzeb dziecka i sposobów ich zaspokajania;

- stosowanie Demaryius Thomas Womens Jerseys podstawowych zasad i metod wychowania;

- wychowanie dziecka w środowisku instytucjonalnym;

- stosowanie wybranych zabaw i gier wpływających na rozwój dziecka;

- utrzymywanie w czystości skóry dziecka i jego otoczenia;

- zaspokajanie podstawowych potrzeb fizjologicznych dziecka;

- udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej w stanach zagrożenia i zapobieganie urazowości;

- praktyka zawodowa

Czas szkoleń nie może przekroczyć 7 godzin dziennie. W trakcie zajęć należy zapewnić bezpłatny dostęp do napoi (kawa, herbata, woda, sok) oraz drobnego poczęstunku (ciastka).     W przypadku trwania zajęć powyżej 4 godzin dziennie należy zapewnić ciepły posiłek.

W skład ceny wchodzą koszty: wyżywienia, materiałów szkoleniowych obejmujących swym zakresem tematykę kursu, koszt ewentualnego egzaminu końcowego.

Kurs florystyczny ? 3 osoby z New England Patriots Youth Jerseys niepełnosprawnością

Czas trwania kursu ? min. 120 godz. ? godziny ustalane indywidualnie z uczestnikiem

Miejsce szkolenia ? powiat wejherowski

Celem szkolenia jest uzyskanie niezbędnych wiadomości i umiejętności z zakresu florystyki. Zdobycie umiejętności wykonywania kompozycji roślinnych o różnej tematyce. Program szkolenia New England Patriots Youth Jerseys powinien zakładać uzyskanie niezbędnych umiejętności teoretycznych i praktycznych.

Zakres szkolenia:

- estetyka, kompozycja, kolory

- kompozycja w naczyniach

- wiązanki

- wiązanki okolicznościowe

- wianki, wieńce, wiązanki żałobne

- kompozycje uniwersalne

- kwiaty doniczkowe ? pielęgnacja i strojenie

- obsługa klienta

- pakowanie prezentów

- techniki sprzedaży

- tworzenie własnych kompozycji

- obsługa kasy fiskalnej

Czas szkoleń nie może przekroczyć 7 godzin dziennie. W trakcie zajęć należy zapewnić bezpłatny dostęp do napoi (kawa, herbata, woda, sok) oraz drobnego poczęstunku (ciastka).    W przypadku trwania zajęć powyżej 4 godzin dziennie należy zapewnić ciepły posiłek.

W skład ceny wchodzą koszty materiałów szkoleniowych obejmujących swym zakresem tematykę kursu, koszt ewentualnego egzaminu końcowego.

Kurs samodzielnej księgowości dla 3 osób z orzeczoną niepełnosprawnością

Miejsce szkolenia ? powiat wejherowski i Trójmiasto

Czas trwania kursu Quinten Rollins Youth Jerseys min. 120 godzin

Celem kursu jest nabycie umiejętności obsługi programów Płatnik i Symfonia oraz wiedzy niezbędnej do wykonywania obowiązków samodzielnej księgowej.

Czas szkoleń nie może przekroczyć 7 godzin dziennie. W trakcie zajęć należy zapewnić bezpłatny dostęp do napoi (kawa, herbata, woda, sok) oraz drobnego poczęstunku (ciastka).     W przypadku trwania zajęć powyżej 4 godzin dziennie należy zapewnić ciepły posiłek.

W skład ceny wchodzą koszty materiałów szkoleniowych obejmujących swym zakresem tematykę kursu, koszt ewentualnego egzaminu końcowego.

Kurs pracownika ochrony I stopnia dla 8 osób z orzeczoną niepełnosprawnością

Miejsce szkolenia ? powiat wejherowski i Trójmiasto

Czas trwania kursu min. 240 godzin

Celem szkolenia jest opanowanie podstawowej wiedzy teoretycznej i praktycznej umożliwiającej realizację zadań pracownika ochrony I-go stopnia: zabezpieczenie obiektów przeznaczonych do obowiązkowej ochrony, ochrona osób, ochrona konwojów.

Czas szkoleń nie może przekroczyć 8 godzin dziennie. W trakcie zajęć należy zapewnić bezpłatny dostęp do napoi (kawa, herbata, woda, sok) oraz drobnego poczęstunku (ciastka).     W przypadku trwania zajęć powyżej 4 godzin dziennie należy zapewnić ciepły posiłek.

W skład ceny wchodzą koszty materiałów szkoleniowych obejmujących swym zakresem tematykę kursu, koszt niezbędnego zaświadczenia lekarskiego, zaświadczenia o niekaralności oraz ewentualnego egzaminu końcowego.

Kurs prawa jazdy kategoria B dla 5 osób z orzeczoną niepełnosprawnością

Miejsce szkolenia ? powiat wejherowski

Czas trwania kursu wholesale cincinnati bengals Jerseys pictures 30 godz. teorii wholesale cincinnati bengals Jerseys pictures i 30 godz. praktyki

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności niezbędnych do zdania egzaminu uprawniającego   do prowadzenia pojazdów w  kategorii.

W skład ceny wchodzą koszty materiałów dydaktycznych, niezbędnych badań lekarskich, egzaminu końcowego.

Kurs prawa jazdy kategorii C z kwalifikacjami dla 1 osoby z niepełnosprawnością

Miejsce szkolenia ? powiat wejherowski

Czas trwania kursu 20 godzin teorii Quinten Rollins Youth Jerseys i 30 godzin praktyki

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności niezbędnych do zdania egzaminu uprawniającego   do prowadzenia pojazdów w  kategorii.

W skład ceny wchodzą koszty materiałów dydaktycznych, niezbędnych badań lekarskich, egzaminu końcowego.

Oferty prosimy składać do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie do dnia 08.03.2013 roku do godz. 14.00 w pok. nr 23