Przeskocz do treści

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie ogłasza rekrutację na stanowisko od młodszego do starszego KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ w Zespole ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej . Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Dyrektora PCPR w Wejherowie z dopiskiem: „Rekrutacja na stanowisko: od młodszego do starszego koordynatora RPZ w Zespole ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej w terminie do 29.08.2022 r.

Szczegóły ogłoszenia dostępne tutaj.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie ogłasza rekrutację na stanowisko urzędnicze STARSZY SPECJALISTA DS. PŁAC w Zespole Finansowo-Księgowym. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Dyrektora PCPR w Wejherowie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko: STARSZY SPECJALISTA DS. PŁACw terminie do 26.08.2022 r. do godz. 15.00.

Szczegóły ogłoszenia dostępne tutaj.

Informujemy, że Powiat Wejherowski przystąpił do realizacji ogłoszonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta.

Czytaj dalej... "TRWA NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU “SAMODZIELNOŚĆ – AKTYWNOŚĆ – MOBILNOŚĆ!” MIESZKANIE DLA ABSOLWENTA"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie poradnictwa specjalistyczno - psychologicznego w ramach mobilnego punktu konsultacyjnego na terenie gminy Szemud.

Oferty można składać do dnia 26 lipca 2022 r.

Szczegóły dostępne tutaj.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie poradnictwa specjalistyczno - prawnego w ramach mobilnego punktu konsultacyjnego na terenie gminy Szemud.

Oferty można składać do dnia 26 lipca 2022 r.

Szczegóły dostępne tutaj.

MOBILNY DORADCA WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO

Instrument Mobilny doradca włączenia społecznego (MDWS) adresowany jest do wszystkich osób:

1) z niepełnosprawnościami w sensie prawnym,

2) zagrożonych niepełnosprawnością lub niepełnosprawnych w sensie biologicznym, ale nie posiadających formalnego orzeczenia,

3) tworzących rodziny, w których na świat przyszło lub ma przyjść dziecko z niepełnosprawnością;

MDWS przygotowuje, uzgadnia i pomaga zrealizować indywidualnie dostosowaną ścieżkę wsparcia dla:

1) osób, które doznały urazu, wypadku, choroby lub niepełnosprawności, będąc osobą aktywną zawodowo i społecznie;

2) osób niepełnosprawnych od lat, które:

- otrzymują wsparcie nieadekwatne do ich potrzeb,

- „wypadły z systemu” ze względu na okoliczności społeczne lub wiek,

3) rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi lub/i zagrożonymi niepełnosprawnością oraz rodzin, które spodziewają się dziecka z niepełnosprawnością.

Ważne w działaniach doradcy jest jak najszybsze dotarcie do osoby, której niepełnosprawność spowodowała (lub może spowodować) wykluczenie z życia i zaproponowanie tej osobie adekwatnego do jej potrzeb planu wsparcia.

Mobilny doradca włączenia społecznego jest wysoko wykwalifikowanym specjalistą w zakresie rozpoznania potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami, dodatkowo wspieranym przez ekspertów z różnych dziedzin.

Doradcadociera do osoby z niepełnosprawnością w miejscu jej zamieszkania (pobytu), dokonuje diagnozy funkcjonalnej w zakresie: zdrowotnym, społecznym, zawodowym, rodzinnym i finansowym w związku z niepełnosprawnością. Następnie wynajduje i wskazujemożliwości wsparcia w najbliższym otoczeniu beneficjenta.

Wrazie potrzeby mobilny doradca może być także animatorem środowiska lokalnego na rzecz wsparcia osoby z niepełnosprawnością. Ma też towarzyszyć osobie z niepełnosprawnością w realizacji indywidualnej ścieżki wsparcia, podpowiadać konieczne jej modyfikacje, aby mogła wieść maksymalnie niezależne życie.

Aby wziąć udział w testowaniu wypełnij formularz wstępny udziału w testowaniu innowacyjnych form wsparcia, zaznaczając, że chcesz skorzystać ze wsparcia Mobilnego doradcy włączenia społecznego (link do formularza). Nasz pracownik poinformuje Cię o zakwalifikowaniu się do projektu. Wsparcie jest realizowane w ramach projektu „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Skip to content